Style guide: artikkel

Hovedmålet til Stratagem er å motivere unge personer til å formulere sine ideer, tanker og argumenter tidlig – for å bidra i en sunn faglig diskusjon om Forsvaret, og samtidig legge til rette for en livslang «skrivekarriere». Vi ønsker derfor å være en lav-terskel plattform som enhver faginteressert med meningers mot kan se for seg å bidra på. Stratagem har allikevel noen få retningslinjer for skriftlige bidrag, som skal sikre en viss felles standard på det som publiseres. Denne style guiden låner mange elementer fra andre etablerte digitale tidsskrift som War on the Rocks og Bulletin for the Atomic Scientists.

Merk: Dersom du ønsker generelle tips til struktur/form, skriving eller språk – eller det som står her ikke svarer på dine spørsmål – så er du velkommen til å kontakte oss i redaksjonen.

Idé

Arne Næss fortalte tindevegleder og mangeårig Krigsskoleinstruktør Nils Faarlund at «har du ikke skrevet, har du ikke tenkt.» Vi finner inspirasjon i dette og søker å motivere unge medlemmer i forsvarssektoren til å dele sine meninger; å utfordre seg selv og andre, og samtidig delta aktivt i måten Forsvaret utvikler seg på. Dersom den frustrasjonen, de spørsmålene og forbedringforslagene som ofte luftes på lesesaler, i kontorgangene eller i militærmessene, skrives ned og deles kan man være med på å sette agendaen, få gjennomslag for egne tanker og faktisk skape endring. En annen måte å se på det er å tenke seg at en vel-formulert og vel-argumentert idé kan gi deg dine «5 minutter med sjefen» og legge frem noe som ellers ville blitt filtrert bort.

Leseren

Stratagem har en informert og erfaren leserskare som inkluderer alt fra menige til generaler, fra praktikanter til ministere, fra studenter til professorer. Derfor søker vi konsekvent å publisere bidrag fra autentiske, erfarne og toneangivende stemmer innenfor forsvaret, forsvarspolitikk, utenrikspolitikk og nasjonal sikkerhet – fra alle organisatoriske nivå.

Vi er opptatt av å ha kort avstand mellom forfatter og sak/fagelt – vi ønsker dine perspektiver! Ikke bare fordi vi mener at disse perspektivene er med på å skape et mer virkelighetstro og nyansert bilde, men også fordi det erfaringsmessig er slik den yngre generasjon foretrekker å finne informasjon i en verden ellers preget av polert, politisert og skreddersydd kommunikasjon.

Struktur
Det er mange måter å skrive et bidrag på – og det er ikke én «fasit» på hvordan bidrag skal utformes. Det viktigste for oss er at man tilstreber å være tydelig, ærlig og fortrinnsvis effektiv i kommunikasjonsformen. Vi forventer også at alle bidrag er etterrettelige i måten de behandler andre sitt arbeid, og informasjon de selv ikke er opphav til. Skriv gjerne i første person dersom artikkelen din bygger på egne erfaringer, eller er en meningsytring.

Fang leseren med å legge frem din påstand eller ditt budskap i de første setningene. Fortell leseren hva du skal bevise og følge deretter opp med argumentene dine. Sett disse opp i klassiske avsnitt med temasetninger, og sy de samme med gode overganger. Vær kritisk til egne formuleringer og antal ord nødvendig for å forklare noe. På denne måten vil leseren enkelt fatte budskapet ditt, og dine idéer og tankeprosesser deles effektivt. Neste gang kan dermed debatten starte på et høyere nivå og man kan fortsette å diskutere idéer fremfor forutsetninger.

Lengde

En artikkel på Stratagem bør være rundt 1500 ord. Dette tilsvarer omtrent 5 minutter aktiv lesing og gjør det mulig for leseren å komme seg gjennom en artikkel på bussen eller over en kaffe. Vi mener dette gir mulighet til å kunne adressere de fleste temaer på en effektiv måte og få kommunisere budskapet tilstrekkelig. Dersom du synes dette blir for kort, er du hjertelig velkommen til å lage en artikkelserie – som gir leseren enda bedre innsikt, over tid.

Kilder

Når du skal referere til kilder ser vi helst at du bruker hyperkoblinger rett i teksten, fremfor å benytte fotnoter. Om du nevner en bok kan du linke til eksempelvis Amazon eller Google Books. Hvis artikkelen din føyer seg inn i en rekke utspill i en debatt er det anbefaler vi å linke til disse så leseren kan komme seg à jour.

Språk

For å være tilgjengelig for et bredest mulig publikum så søker vi å unngå utstrakt bruk av sjargong og de klassiske militære TBF (Tre Bokstavs Forkortelser). Det betyr ikke at man må «skrive om» faglige begreper – presisjon er ofte avhengig av fagspesifikke begreper – men bruk et språk som gjør at man ikke må være en del av samme fagmiljø for å forstå hva du egentlig mener. Bruk gjerne litt ekstra tid på å forklare oss andre konsepter og sammenhenger som kan virke åpenbare for noen med din faglige bakgrunn.

Vi ønsker også at man tilstreber å skrive på ett språk, og kun benytter annet språk i teksten der det er nødvendig for presisjonsnivå/meningsinnhold.

Bilder/Video

Oppgi opphavsretten til bilder eller videoer du bruker i artikkelen din. Bildene som benyttes må være "gratis". Forsvarets mediearkiv, Utenriksdepartementets Flickr strøm, Arkivverkets digitale fotoarkiv, Amerikanske forsvarets DVIDS (Defense Visual Distribution Service), Franske forsvaret og Wikimedia Commons er gode ressurssider som tydeliggjør eierskapet til innholdet.

Avslutningsvis ønsker vi ikke at form skal være til hinder for gode faglige innspill, og er også åpen for å diskutere flere ulike format med de som ønsker å bevege seg utenfor den tradisjonelle artikkelen.