You've successfully subscribed to Stratagem
Great! Next, complete checkout for full access to Stratagem
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.

Anmeldelser (Style Guide)

Kort fortalt vil en god anmeldelse:

 • Redegjøre for styrker og svakheter
 • Drøfte hva forfatteren hadde tenkt å bevise og om han gjorde det eller ikke
 • Være mellom 500 og 1.500 ord langt

Hva er bokens tema - faglitteratur, krigshistorie, memoar, biografi, osv…? Hva er bokens påstand? Hvordan er forfatterens omdømme? Hvilke kilder er boken avhengig av? Hvordan er kvaliteten på disse kildene? Hva er bokens styrker og svakheter? Har du lest noen andre verk av samme forfatter? I så fall, hvordan vurderer du denne boken mot forfatterens tidligere arbeid? Hvordan står boken opp mot konkurrerende eller utfyllende verk?

Hvordan bør man lese en bok når man skal anmelde den?

De fleste bøker, spesielt innenfor faglitteraturen, følger gjenkjennbare strukturer. Forfatterens hovedpåstand er basert på en sammenhengende kobling av flere mindre påstander, som hver blir argumentert gjennom redegjørelse og drøfting av funn, samt analyser som beviser poenget. Mens du leser, er det lurt å følge med på noen få ting som vil være nyttige når du skriver anmeldelsen:

 1. Er boken interessant?
 2. Hvilke deler er mest interessante eller informative?Hva er det store argumentet som forfatteren prøver å komme med?
 3. Hva er de mindre argumentene som forfatteren hevder legger opp til det større argumentet? Blir du overbevist om at den større ideen blir understøttet disse mindre argumenter? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Hvordan kan du skrive en bokanmeldelse?

I de noen tilfeller kan man speile strukturen til boken i anmeldelse. Finn ut hvordan boken er organisert og vurder hvorfor forfatteren har valgt å teksten på denne måten. I andre tilfeller kan følgende oppsett på avsnitt være til nytte:

 1. Innledende avsnitt — Plasser forfatteren og boken innenfor større vitenskapelige rammer. Hvorfor bør militære være interesserte i dette verket? Fang leserens oppmerksomhet og plasser boken inn i eventuelt eksisterende kontekster.
 2. Kom til poenget med en gang. I løpet av de to første avsnittene er det viktig å legge frem bokens viktigste påstand. Hva er det viktigste poenget med denne boken?
 3. I tredje og fjerde avsnitt bør du komme redegjøre for forfatterens argumentasjonsrekke for å underbygge hovedpåstanden: Hva er de mindre argumentene (sentrale funn, begreper, teorier eller ideer) som
  føre opp til det større argumentet i boken? Hva er beviset som forfatteren er avhengig av? Hvordan forholder disse mindre argumentene seg til den større saken eller idéen boken er opptatt av?
 4. Kjøper du argumentet? I fjerde eller femte avsnitt — etter å ha forklart leserne
  hva boken faktisk handler om - kan du fortelle om forfatterens argumetner har overbevist deg eller ikke? Kritikk som er rettferdig og saktlig kommer du lengst med. Uenighet i påstandene bør fra boka hvis du føler at de har det
  er unøyaktige, overdreven, feilaktig eller noe annet. Motsatt er dette også et rom
  der du kan forklare hvorfor du elsket boken, og hva du spesielt fant
  interessant, overbevisende eller revolusjonerende om argumentet eller ideen.
 5. Avsluttende avsnitt — Gå ut av en gjennomgang ved å gå tilbake til de største problemene som står på spill
  bok. Foreslå hva som ennå ikke skal gjøres på dette feltet, eller stress resultatene av dette
  bok spesielt innen ett hjørne av studier om menn og maskuliniteter. Leserne burde
  for å avslutte anmeldelsen din med en god følelse av hvor denne boken passer med annet arbeid i
  felt. Du oppgir dette i