Style Guide: Anmeldelser

Dersom du skal skrive en anmeldelse kan denne style guiden være av nytte. Den er forholdsvis enkel og vil være til støtte før, under, og etter leseprosessen. Stratagem er åpen for anmeldelser av alt som er relatert til Forsvaret. Det vil si at selv om man som regel anmelder faglitteratur, er vi åpen for anmeldelser av skjønnlitteratur, serier, filmer, konferanser, seminarer, podcasts, studieturer, etc.

Hovedmålet til Stratagem er å motivere unge personer til å tidlig formulere sine ideer, tanker og argumenter for å bidra til en sunn faglig diskusjon om Forsvaret. Med dette søker vi også å legge til rette for en livslang «skrivekarriere». Vi ønsker derfor å være en lav-terskel plattform som enhver faginteressert med meningers mot kan se for seg å bidra på.


Kort fortalt vil en god anmeldelse

 • Redegjøre for styrker og svakheter
 • Drøfte hva forfatteren hadde tenkt å bevise og om han gjorde det eller ikke
 • Være mellom 500 og 1.500 ord langt

Nyttige spørsmål

Hva er bokens tema - faglitteratur, krigshistorie, memoar, biografi, osv…? Hva er bokens påstand? Hvordan er forfatterens omdømme? Hvilke kilder er boken avhengig av? Hvordan er kvaliteten på disse kildene? Hva er bokens styrker og svakheter? Har du lest noen andre verk av samme forfatter? I så fall, hvordan vurderer du denne boken mot forfatterens tidligere arbeid? Hvordan står boken opp mot konkurrerende eller utfyllende verk?

Hvordan bør man lese en bok når man skal anmelde den?

De fleste bøker, spesielt innenfor faglitteraturen, følger gjenkjennbare strukturer. Forfatterens hovedpåstand er basert på en sammenhengende kobling av flere mindre påstander, som hver blir argumentert gjennom redegjørelse og drøfting av funn, samt analyser som beviser poenget. Mens du leser, er det lurt å følge med på noen få ting som vil være nyttige når du skriver anmeldelsen:

 1. Er boken interessant?
 2. Hvilke deler er mest interessante eller informative?Hva er det store argumentet som forfatteren prøver å komme med?
 3. Hva er de mindre argumentene som forfatteren hevder legger opp til det større argumentet? Blir du overbevist om at den større ideen blir understøttet disse mindre argumenter? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Hvordan kan du skrive en bokanmeldelse?

I de noen tilfeller kan man speile strukturen til boken i anmeldelse. Finn ut hvordan boken er organisert og vurder hvorfor forfatteren har valgt å teksten på denne måten. I andre tilfeller kan følgende oppsett på avsnitt være til nytte:

 1. Innledende avsnitt — Plasser forfatteren og boken innenfor større vitenskapelige rammer. Hvorfor bør militære være interesserte i dette verket? Fang leserens oppmerksomhet og plasser boken inn i eventuelt eksisterende kontekster.
 2. Kom til poenget med en gang. I løpet av de to første avsnittene er det viktig å legge frem bokens viktigste påstand. Hva er det viktigste poenget med denne boken?
 3. I tredje og fjerde avsnitt bør du redegjøre for forfatterens argumentasjonsrekke for å underbygge hovedpåstanden: Hva er de mindre argumentene (sentrale funn, begreper, teorier eller ideer) som fører opp til det større argumentet i boken? Hva er beviset som forfatteren er avhengig av? Hvordan forholder disse mindre argumentene seg til den større saken eller idéen boken er opptatt av?
 4. Kjøper du argumentet? I fjerde eller femte avsnitt — etter å ha forklart leserne
  hva boken faktisk handler om - kan du fortelle om forfatterens argumenter har overbevist deg eller ikke? Kritikk som er rettferdig og saklig kommer du lengst med. Trekk frem dine uenigheter i påstandene fra boken hvis du føler at de har det er unøyaktige, overdrevne, feilaktige eller noe annet. I motsatt tilfelle er dette også avsnittet der du kan forklare hvorfor du elsket boken, og hva du fant som var spesielt interessant, overbevisende eller revolusjonerende om argumentet eller ideen.
 5. Avsluttende avsnitt