You've successfully subscribed to Stratagem
Great! Next, complete checkout for full access to Stratagem
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Mentorering

Mentorering

Stratagems fremste ambisjoner er å bidra til å få flere unge stemmer inn i forsvarsdebatten i Norge samt å heve kvaliteten på ordskiftet. For å oppnå dette har Stratagem opprettet en mentorordning som sikter på å øke skriveferdighetene til de som ønsker å skrive ved å koble sammen unge og erfarne skribenter. Dette gjør det tryggere for unge skribenter å publisere og ordningen gir rom for motivasjon, inspirasjon og videreutvikling. På sikt mener vi dette vil heve kvaliteten på forsvarsdebatten fordi flere posisjoner og perspektiver blir belyst.

Mentorordningen består i at en erfaren fagperson settes sammen med en ung og lovende skribent med hjelp av Stratagem. Hvordan oppfølging, forskning og skriving organiseres er fleksibelt og i stor grad opp til makkerparet å bestemme. Sluttproduktet publiseres på Stratagem under den unge skribentens navn og mentoren bidrar kun med støtte, rettledning og veiledning.

Mentorordningen er med andre ord et springbrett for de som ønsker å skrive, men er usikker på hvordan en god tekst skal utformes. Vil du skrive? Ta kontakt med oss.


Foto: Forsvaret ved Torgeir Haugaard