Mentorering

Mentorering

Stratagems fremste ambisjoner er å bidra til å få flere unge stemmer inn i forsvarsdebatten i Norge samt å heve kvaliteten på ordskiftet. For å oppnå dette har Stratagem opprettet en mentorordning som sikter på å øke skriveferdighetene til de som ønsker å skrive ved å koble sammen unge og erfarne skribenter. Dette gjør det tryggere for unge skribenter å publisere og ordningen gir rom for motivasjon, inspirasjon og videreutvikling. På sikt mener vi dette vil heve kvaliteten på forsvarsdebatten fordi flere posisjoner og perspektiver blir belyst.

Mentorordningen består i at en erfaren fagperson settes sammen med en ung skribent med hjelp av Stratagem. Hvordan oppfølging, forskning og skriving organiseres er fleksibelt og i stor grad opp til makkerparet å bestemme. Sluttproduktet publiseres på Stratagem under den unge skribentens navn og mentoren bidrar kun med støtte og veiledning. Honorar kan utbetales etter avtale. Dette prosjektet er gjort mulig med økonomisk støtte fra Eckbos Legat.

Stratagems mentorer består av Kate Hansen Bundt, Sverre Diesen, John Andreas Olsen, Terje Bruøygard, Tor Ivar Strømmen, Janne Haaland Matlary, Dag Henriksen, Tormod Heier, Harald Høiback og Jacob Børresen.

Mentorordningen er kort oppsummert et tilbud for de som ønsker å utvikle egne skriveferdigheter. Nysgjerrig? Vil du skrive? Ta kontakt med oss.


Illustrasjon: Tegnet av Kristian Krohg-Sørensen på oppdrag for Stratagem.