Veiledning: artikkel

Hovedmålet til Stratagem er å motivere unge personer til å formulere sine ideer, tanker og argumenter tidlig – for å bidra i en sunn faglig diskusjon om Forsvaret og samtidig legge til rette for en livslang «skrivekarriere». Vi ønsker derfor å være en lavterskel plattform hvor enhver faginteressert med meningers mot kan bidra.

Stratagem har likevel noen retningslinjer for skriftlige bidrag. Dette skal sikre en felles standard for bidragene som publiseres. Denne veilederen er inspirert av andre digitale tidsskrifter som War on the Rocks og Bulletin for the Atomic Scientists.

Merk: hvis du ønsker flere tips til skriveprosessen eller denne veilederen ikke svarer på dine spørsmål så er du velkommen til å kontakte oss i redaksjonen.

Idé

«Har du ikke skrevet, har du ikke tenkt» fortalte en gang Arne Næss til tindevegleder og mangeårig Krigsskoleinstruktør, Nils Faarlund. Vi finner inspirasjon i dette og ønsker å motivere unge i forsvarssektoren til å dele sine meninger - for å utfordre seg selv og andre, og samtidig delta aktivt i utviklingen av Forsvaret. Dersom frustrasjonen, spørsmålene og forbedringforslagene som luftes i militærmessene, kontorgangene og på lesesalene skrives ned og deles kan man få gjennomslag for nye tanker, være med på å sette agendaen og faktisk skape endring. I andre tilfeller kan en velformulert og velargumentert idé gi deg dine «5 minutter med sjefen» til å presentere et poeng som ellers ville blitt filtrert bort.

Målgruppe

Stratagem har en informert og erfaren leserskare som inkluderer alt fra menige til generaler, praktikanter til ministere, og studenter til professorer. Derfor søker vi  å publisere bidrag fra både nye og erfarne stemmer fra forsvarssektoren. Vi er opptatt av at det skal være kort avstand mellom forfatter og sak: vi ønsker dine perspektiver! Ikke bare fordi vi mener at disse perspektivene er med på å skape et mer virkelighetstro og nyansert bilde, men også fordi det erfaringsmessig er slik den yngre generasjon foretrekker å finne informasjon i en verden ellers preget av polert, politisert og skreddersydd kommunikasjon.

Struktur

Det er mange måter å skrive en artikkel på og det er ikke én «fasit» på hvordan et bidrag skal utformes. Det viktigste for oss er at man tilstreber å være tydelig, ærlig og effektiv i kommunikasjonsformen. Vi forventer også at alle bidrag er etterrettelige i måten de behandler andre sitt arbeid, og informasjon de selv ikke er opphav til. Skriv gjerne i første person dersom artikkelen din bygger på egne erfaringer eller er en meningsytring.

Fang leseren ved å legge frem din påstand eller ditt budskap i de første setningene. Fortell leseren hva du skal bevise og følge deretter opp med argumentene dine. Sett hvert argument opp i et avsnitt og sy avsnittene samme med gode overganger. Vær kritisk til egne formuleringer og antal ord som er nødvendig for å forklare noe. På denne måten vil leseren enkelt fatte budskapet ditt og dine idéer og tanker deles effektivt. Da kan debatten starte på et høyere nivå neste gang og man kan fortsette å diskutere idéer fremfor forutsetninger.

Lengde

En artikkel på Stratagem bør bestå av rundt 1500 ord. Dette tilsvarer omtrent 5 minutter aktiv lesing, noe som gjør det mulig for leseren å komme seg gjennom en artikkel på bussen eller over en kaffe. Vi mener 1500 ord er tilstrekkelig for å adressere de fleste temaer på en effektiv og tilstrekkelig måte. Hvis du syns artikkelen blir for kort er du hjertelig velkommen til å lage en artikkelserie som gir leseren enda bedre innsikt, over tid.

Kilder

Når du skal referere til kilder ser vi helst at du bruker hyperkoblinger rett i teksten fremfor fotnoter. Hvis du nevner en bok kan du for eksempel linke til Amazon eller Google Books. Hvis artikkelen din er del av en større debatt på Stratagem anbefaler vi at du legger inn en lenke til tidligere artikler eller innlegg slik at leseren kan lese seg opp på debatten.

Språk

Vi ønsker å være tilgjengelig for et bredest mulig publikum og søker å unngå utstrakt bruk av sjargong og de klassiske militære TBF (Tre Bokstavs Forkortelser). Det betyr ikke at man må «skrive om» faglige begreper - et presist språk forutsetter ofte fagspesifikke begreper. Derimot er det nyttig hvis du bruker et språk som gjør at leseren ikke må være del av ditt fagmiljø for å forstå hva du egentlig mener. Bruk gjerne litt ekstra tid på å forklare konsepter og sammenhenger som kan virke åpenbare deg med din faglige bakgrunn.

Vi ønsker også at du tilstreber å skrive på ett språk, og kun benytter engelske uttrykk der dette er nødvendig for presisjonsnivå/meningsinnhold.

Bilder/Video

Oppgi opphavsretten til bilder eller videoer du bruker i artikkelen din. Bildene som benyttes må være "gratis".  Her er noen gode ressurssider som tydeliggjør eierskapet til innholder:

Avslutningsvis ønsker vi å presisere at form ikke skal være til hinder for gode faglige innspill. Vi er også åpen for å diskutere flere ulike format med de som ønsker å bevege seg utenfor det tradisjonelle artikkelformatet.