Støtt oss

Stratagem ønsker å bidra til at unge profesjonelle deltar i faglige diskusjoner og debatter. Dette gjennom å øke interessen for forsvars-, sikkerhets- og beredskapsspørsmål, i tillegg til å være en plattform for å utvikle skriftlig fremstillingsevne. Effekten av dette, og Stratagem sitt langsiktige mål, er at våre unge profesjonelle tilegner seg kunnskaper og ferdigheter som gjør dem rustet til å bidra med argumenter av høy kvalitet i den norske forsvarsdebatten.

Det er viktig for oss å opprettholde en god tilgjengelighet for våre lesere. Vi har derfor valgt å være en gratis plattform uten barrierer i form av medlemsskap eller støy i form av reklame. Alt redaksjonelt arbeidet gjøres frivillig og redaksjonen er organisert på en måte som holder driftskonstnadene lave.

Støtte vi mottar går dermed utelukkende til å finanisere artikler og arrangement som bidrar til å øke kvaliteten på den norske forsvarsdebatten.

Org.nummer 921 846 983
Kontonummer 8450.14.05263
Vippsnummer 728241

Kontakt redaksjonen