You've successfully subscribed to Stratagem
Great! Next, complete checkout for full access to Stratagem
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.

Authors

Philip Matlary

Philip er grunnlegger og sjefsredaktør på Stratagem. Jobber til daglig som taktikkinstruktør på Krigsskolen.

Marius Kristiansen

Hæroffiser som også har tjenesteerfaring fra Sjøforsvaret. Har militær utdanning fra befalsskolen for Kystartilleriet, Krigsskolen Linderud og stabsskole hos U.S. Marine Corps.

Kjell Sjåholm

Oberstløytnant (P)

Sebastian Langvad

Løytnant i Hæren, med formell utdannelse fra Forsvarets Skole i Etterretning og Sikkerhet, samt Krigsskolen.

Carl Waldemar Wilhelmsen

Kaptein Wilhelmsen har hele sin karriere fra Luftforsvaret, herunder befalsskole og Luftkrigsskolen, samt studier fra Forsvarsakademiet i København og Forsvarets høgskole.

Carl Hermann Corneliussen

Carl Hermann var siste kull på gammel befalsskoleordning (BSS) og første kull på ny krigsskoleordning (SKSK). Han viser stort engasjement for profesjonen og spesielt utdanning.

Johannes Kibsgaard

Johannes er Hærens mastergradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI.

Syver Eskestrand

Syver er utdannet offiser ved Krigsskole og master fra UiT. Bakgrunn fra Ingeniørbataljonen, HM Kongens Garde og deployering som mentor i Afghanistan.

Jan Fredrik Berggrav

Løytnant i Hæren og troppssjef i Telemark bataljon

Kristin Svare Granrusten

Kadett i 3. avd ved Luftkrigsskolen. Utdannet navigatør gjennom US Navy, og returnerer til stillingen som navigatør på P-3 Orion fra sommeren 2019.

Eirik Lavik

Eirik er kadett ved Luftkrigsskolen og har bakgrunn fra kontroll og varsling. Han har flere års erfaring fra NATO innenfor kommando og kontroll.

Therese Leerbeck

Troppssjef i 2. bataljon

Martin Skarpholt

Kadett, Logistikk og ressursstyring, Kull Uredd 16-19, Sjøkrigsskolen

Christian Ytterbøl

Veteran fra Bosnia, Kosovo, Afghanistan og Midt-Østen. OR7. D.Prof student i elite performance @UCLAN. Kullsjef Videregående befalsutdanning nivå 1 & 2. Krigsskolen Linderud

Kirstine Knudsen

Hærkadett i 2. avd ved Sjøkrigsskolen. Logistikk- og Ressursstyring.

Eskild Walnum

Offiser i Hæren. Tjeneste fra Brigade Nord, Libanon, Kosovo og Afghanistan. Utdanning fra Krigsskolen, USMC Expeditionary Warfare School, Försvarshögskolan i Stockholm, og livets skole...

Jennifer Jantzi-Schlichter

Jennifer Jantzi-Schlichter, U.S. Army, serves as a company commander in the 98th Civil Affairs Battalion. She holds a BS from the U.S. Military Academy and an MS from the Naval Postgraduate School.

Jacob Børresen

Jacob Børresen er pensjonert marineoffiser, flaggkommandør og seniorkonsulent innen fagområdene militærteori, forsvars- og sikkerhetspolitikk og strategi.

Sverre Diesen

General, tidligere forsvarssjef, og sjefsforsker på FFI.

Ole Jørgen Maaø

Norsk historiker og førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen i Trondheim.

Christian Kjeldal

Kompanisjef i H.M. Kongens Garde

August Cole

August Cole is an author and futurist exploring the future of conflict through fiction and other forms of storytelling.

Jostein Mattingsdal

Lærer i lederskap ved Sjøkrigsskolen med lang erfaring fra Marinejegerkommandoen. Utdannet ved Forsvarets etterretningsskole, Forsvarets Høgskole og JFK Special Warfare Center and School, USA

Alexander Beadle

Forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og arbeider med sikkerhetspolitiske fremtidsstudier for Forsvaret. Er særlig interesert for vanlige tankefeil i forsvarsplanlegging.

Lars Peder Haga

Associate professor of air Power at the Royal Norwegian Air Force Academy. Researches and teaches Air Power in general, Air Power and Technology and Russian Air Power in particular.

Georgian Lucian Gjerdrum

Jeg er på Luftkrigsskolen kull 68, teknisk linje. Jeg har tidligere vært på flere ulike helikopterbaser som flytekniker, og uteksamineres i 2020.

Martin Marker

Kadett i Kull Ravn ved Krigsskolen i Oslo. Har jobbet i Forsvaret siden 2012, og har erfaring fra internasjonale operasjoner.

John Øyvind Polden

Tidligere lagfører i Telemark Bataljon. Nå kadett på Krigsskolen i Oslo og styremedlem hos Forsvarets Høgskole. Offiser i Hæren fra og med august 2021.

Daniel Hande

Kadett på Krigsskolen, kull Ravn 17-20. Tidligere 3 år som lagfører og 2 år som fottroppfører i Stormeskadronen 3. Ass-S3 Battle Captain, NORTU 5 Erbil, Irak.

Njål Hoem

Kristoffer Fure

Studerer logistikk og ressursstyring ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Kull Uredd 2016-2019. Har tidligere vært fem år i Hæren før oppstart SKSK. Skal tjenestegjøre i FMA/MARKAP i mine pliktår.

Kristoffer Broberg

Studerer logistikk og ressursstyring ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Bakgrunn fra Panserbataljonen i Brigade Nord.

Adam Maisel

Adam is a veteran military intelligence officer with the United States Army Reserve. He holds an MA with Distinction in National Security Studies from King's College London.

Fredrik Sunde

Fredrik Sunde er utdannet politi ved Politihøyskolen i Oslo og har en mastergrad fra King´s College i London.

David Seppola

David Seppola er oberstløytnant i Hæren. Han er utdannet ved Befalsskolen, Krigsskolen, US Army Maneuver Center of Excellence, og US Marine Corps University. Han har en mastergrad i militære studier.

Bjørnar M. Bjørningstad

Kompanisjef i 2.Bn

Mathias Sandnes Becker

Kompanisjef 2.bataljon

Terje Bruøygard

Kristian Eltvik

Oversersjant, Stridsvogneskadron 1/ TMBN

Trine Wik

Trine Wik er sykepleier i 2.Bn

Andrea Sofie Nilssen

Andrea Sofie Nilssen er saksbehandler hos Semac AS og har tidligere jobbet som journalist, samt vært praktikant ved det norske generalkonsulatet i St. Petersburg. Andrea er også leder for YATA Oslo.

Ommund Liland

Ommund Liland er bygg- og anleggsingeniør og seksjonssjef ved Hærens våpenskole.

Erlend Floer Johnsen

Kavalerieskadronsjef i TF Telemark Bataljon. Militær utdanning fra befalsskolen for kampvåpenet, Krigsskolen og US Army MCCC. Bachelorgrad i psykologi fra St.Olaf College i USA.

Pia Skjelstad Lahnthaler

Seniorrådgiver i Forsvaret og har tidligere arbeidserfaring fra FNs matvareprogram, NORDEM, Flyktninghjelpen/NORCAP og Temporary International Presence in Hebron (TIPH).

Steinar Skaug

Stabsstudent ved FHS. Utdannet ved Krigsskolen og UiO

John-Mikal Størdal

Sivilingeniør og direktør for Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Hege Kofstad

Journalist og skrivende redaktør for organisasjonen Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO).

Joe Byerly

US Army combat arms officer with over 15 years of experience in combat and training. Founder and editor of From The Green Notebook.

Stian Stormo

Stian Stormo er utdannet offiser ved Krigsskolen. Bakgrunn fra Brigade Nord, Hærens våpenskole, HM Kongens Garde og noen deployeringer utenfor landets grenser.

Tora Fæste

Tora Fæste er utdannet jurist. Hun har tjenestegjort i UD, FD og vært major/jurist i Brig N og Afghanistan. Fæste har undervist i krigens folkerett på KS og FHS, og jobber nå i Forsvarsmateriell.

Erik Elden

Erik Elden er Major i Hæren og jobber på FOH.

Haakon Heyeraas

Nestkommanderende på Hærens lagførerskole

Espen Stølan Holten

S3 Ingeniørbataljonen / S2 i NOR TU 3

Thea Charlotte Andersen

S4 i NOR TU 3. Studerer i USA

Anna Simons

Anna Simons is a Professor of Defense Analysis at the Naval Postgraduate School. She holds a PhD in social anthropology from Harvard University and an A.B. from Harvard College.

Ivan Langhelle

Major i Forsvaret med utdanning innen både elektronikk/IT og ledelse. Han har en operativ tjenestebakgrunn i inn- og utland, og var hovedinstruktør i militærteknologi ved Krigsskolen i 2016-2018.

Jan Emil Gran

Seniorrådgiver i Røde Kors.

Bjørn-Erik Solli

Offiser i Hærens våpentekniske korps med bachelor fra Hærens Krigsskole og master i risikostyring og sikkerhetsledelse fra universitetet i Stavanger.

Jan Frederik Geiner

Oberst i Hæren og sjef fagavdelingen ved Våpenskolen

Oddar Kristiansen

Sambandsoffiser i Hæren med tjenesterfaring fra Garnisonen i Sør-Varanger, Telemark bataljon i tillegg til Sambandsbataljonen. Han har en bachelorgrad fra Krigsskolen.

Tom Erik Kihl

Major i Hæren med utdanning fra Krigsskolen, Bachelor fra Høyskolen i Hedmark, Master fra Naval Postgraduate School (NPS) samt stabsskole fra U.S. Marine Corps University.

Eirik Kristoffersen

Sjef Hæren og har tidligere vært sjef for Heimevernet og for FSK. Utdanning fra Krigsskolen, USMC Command and Staff College og US Army War College.

Marius Berg

Sjef for Jegerkompaniet ved Garnisonen i Sør-Varanger.

Cecilie Hellestveit

Dr Cecilie Hellestveit is a lawyer and social scientist with a PhD in international humanitarian law from the University of Oslo.

Thea Larsen

Forsker ved FHS/Sjøkrigsskolen, Seksjon for sjømakt og sjømilitær ledelse

Christian Robbins

Ørjan Askvik

Ole Marius Tørrisplass

Seksjonssjef ved Norsk Luftoperasjonssenter (NAOC). Tidligere jagerflyver og har en mastergrad i militære studier fra Forsvarets Høgskole.

Thomas Bruscino

Associate Professor at the United States Army War College and holds a Ph.D. in military history from Ohio University.

Michael Kofman

Senior Research Scientist at CNA and a Fellow at the Wilson Center researching and writing on the Russian military. Publishes the blog: Russian Military Analysis.

Jean Michel Millet

Colonel from the French Army. Head of the Transformation Delivery Division at NATO Joint Warfare Centre

Ole-Håkon Enger

SMAJ og sjefssersjant ved FKL. Har tjenestegjort i kavaleriet, TMBn og FSK. Innehar utdanning fra Hærens Våpentekniske Fagskole, Krigsskolen og Sjøkrigsskolen.

Ørjan Berntsen

Hæroffiser og student ved Naval Postgraduate School, Monterey, CA.

Marc Lanteigne

Associate Professor of Political Science, The Arctic University of Norway (Tromsø)

Lena S. Aune

Lena S. Aune er masterstudent ved FHS 2019-2021. Seniorkonsulent fra Hærens våpenskole med arbeidsområde miljøvern i Forsvaret.

Simon Källman

Orlogskaptein i den Finske Marinen og student ved stabsstudiet på FHS.

Vegar Leifseth Ulsom

Sersjant i TMBN