You've successfully subscribed to Stratagem
Great! Next, complete checkout for full access to Stratagem
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.

Authors

Philip Matlary

Philip er grunnlegger og sjefsredaktør på Stratagem. Jobber til daglig som eskadronssjef på Porsangmoen.

Sverre Diesen

General, tidligere forsvarssjef, og sjefsforsker på FFI.

Marius Kristiansen

Hæroffiser som også har tjenesteerfaring fra Sjøforsvaret. Har militær utdanning fra befalsskolen for Kystartilleriet, Krigsskolen Linderud og stabsskole hos U.S. Marine Corps.

Kjell Sjåholm

Oberstløytnant (P)

Jacob Børresen

Jacob Børresen er pensjonert marineoffiser, flaggkommandør og seniorkonsulent innen fagområdene militærteori, forsvars- og sikkerhetspolitikk og strategi.

Sebastian Langvad

Kaptein i Hæren, med formell utdannelse fra Forsvarets Skole i Etterretning og Sikkerhet, samt Krigsskolen.

Carl Waldemar Wilhelmsen

Kaptein Wilhelmsen tjenestegjør i Luftforsvaret. Han har i tillegg erfaring fra internasjonale operasjoner samt studier fra Forsvarsakademiet i København og Forsvarets høgskole.

Syver Eskestrand

Syver er utdannet offiser ved Krigsskolen og mastergrad fra UiT. Han har bakgrunn fra Ingeniørbataljonen og HM Kongens Garde, med deployering som mentor i Afghanistan.

Harald Høiback

Nestkommanderende ved Forsvarets museer

Ole Jørgen Maaø

Norsk historiker og førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen i Trondheim.

Carl Hermann Corneliussen

Carl Hermann var siste kull på gammel befalsskoleordning (BSS) og første kull på ny krigsskoleordning (SKSK). Han viser stort engasjement for profesjonen og spesielt utdanning.

Johannes Kibsgaard

Johannes er Hærens mastergradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI.

Eskild Walnum

Sjef Telemark bataljon

Tora Fæste

Tora Fæste er utdannet jurist. Hun har tjenestegjort i UD, FD og vært major/jurist i Brig N og Afghanistan. Fæste har undervist i krigens folkerett på KS og FHS, og jobber nå i Forsvarsmateriell.

Erik Elden

Erik Elden er major og stabsoffiser.

Christian Kjeldal

Kompanisjef i H.M. Kongens Garde

Bjørn-Erik Solli

Offiser i Hærens våpentekniske korps med bachelor fra Hærens Krigsskole og master i risikostyring og sikkerhetsledelse fra universitetet i Stavanger.

Jostein Mattingsdal

Lærer i lederskap ved Sjøkrigsskolen med lang erfaring fra Marinejegerkommandoen. Utdannet ved Forsvarets etterretningsskole, Forsvarets Høgskole og JFK Special Warfare Center and School, USA

John Øyvind Polden

Tidligere lagfører i Telemark Bataljon. Nå kadett på Krigsskolen i Oslo og styremedlem hos Forsvarets Høgskole. Offiser i Hæren fra og med august 2021.

Jan Fredrik Berggrav

Løytnant i Hæren og troppssjef i Telemark bataljon

Kristin Svare Granrusten

Kadett i 3. avd ved Luftkrigsskolen. Utdannet navigatør gjennom US Navy, og returnerer til stillingen som navigatør på P-3 Orion fra sommeren 2019.

Daniel Hande

Kadett på Krigsskolen, kull Ravn 17-20. Tidligere 3 år som lagfører og 2 år som fottroppfører i Stormeskadronen 3. Ass-S3 Battle Captain, NORTU 5 Erbil, Irak.

Eirik Lavik

Eirik er kadett ved Luftkrigsskolen og har bakgrunn fra kontroll og varsling. Han har flere års erfaring fra NATO innenfor kommando og kontroll.

Therese Leerbeck

Troppssjef i Porsanger bataljon

Martin Skarpholt

Kadett, Logistikk og ressursstyring, Kull Uredd 16-19, Sjøkrigsskolen

Christian Ytterbøl

Veteran fra Bosnia, Kosovo, Afghanistan og Midt-Østen. OR7. D.Prof student i elite performance @UCLAN. Kullsjef Videregående befalsutdanning nivå 1 & 2. Krigsskolen Linderud

Kirstine Knudsen

Hærkadett i 2. avd ved Sjøkrigsskolen. Logistikk- og Ressursstyring.

Juni Victoria Nordrum Myhrer

Løytnant og stormingeniørtroppssjef

Karen-Anna Eggen

Forsker ved Institutt for forsvarsstudier/FHS med interesse for Russland, strategi og sikkerhetspolitikk, påvirkningsoperasjoner, NATO, Norden og Hviterussland.

Jennifer Jantzi-Schlichter

Jennifer Jantzi-Schlichter, U.S. Army, serves as a company commander in the 98th Civil Affairs Battalion. She holds a BS from the U.S. Military Academy and an MS from the Naval Postgraduate School.

Stian Stormo

Stian Stormo er utdannet offiser ved Krigsskolen. Bakgrunn fra Brigade Nord, Hærens våpenskole, HM Kongens Garde og noen deployeringer utenfor landets grenser.

August Cole

August Cole is an author and futurist exploring the future of conflict through fiction and other forms of storytelling.

Kjell Inge Bjerga

Professor og direktør for Institutt for forsvarsstudier, FHS

Stein Helge Kingsrød

Kaptein og Hovedlærer ved FHS/Stabsskolen og har bakgrunn fra ingeniørvåpenet i Hæren. PhD-stipendiat og forsker på reformeringen av Forsvarets personellsystem.

Alexander Beadle

Forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og arbeider med sikkerhetspolitiske fremtidsstudier for Forsvaret. Er særlig interesert for vanlige tankefeil i forsvarsplanlegging.

Lars Peder Haga

Associate professor of air Power at the Royal Norwegian Air Force Academy. Researches and teaches Air Power in general, Air Power and Technology and Russian Air Power in particular.

Georgian Lucian Gjerdrum

Jeg er på Luftkrigsskolen kull 68, teknisk linje. Jeg har tidligere vært på flere ulike helikopterbaser som flytekniker, og uteksamineres i 2020.

Martin Marker

Kadett i Kull Ravn ved Krigsskolen i Oslo. Har jobbet i Forsvaret siden 2012, og har erfaring fra internasjonale operasjoner.

Njål Hoem

Kristoffer Fure

Studerer logistikk og ressursstyring ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Kull Uredd 2016-2019. Har tidligere vært fem år i Hæren før oppstart SKSK. Skal tjenestegjøre i FMA/MARKAP i mine pliktår.

Kristoffer Broberg

Studerer logistikk og ressursstyring ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Bakgrunn fra Panserbataljonen i Brigade Nord.

Adam Maisel

Adam is a veteran military intelligence officer with the United States Army Reserve. He holds an MA with Distinction in National Security Studies from King's College London.

Fredrik Sunde

Fredrik Sunde er utdannet politi ved Politihøyskolen i Oslo og har en mastergrad fra King´s College i London.

David Seppola

David Seppola er oberstløytnant i Hæren. Han er utdannet ved Befalsskolen, Krigsskolen, US Army Maneuver Center of Excellence, og US Marine Corps University. Han har en mastergrad i militære studier.

Bjørnar M. Bjørningstad

Kompanisjef i 2.Bn

Mathias Sandnes Becker

Kompanisjef 2.bataljon

Terje Bruøygard

Kristian Eltvik

Oversersjant, Stridsvogneskadron 1/ TMBN

Trine Wik

Trine Wik er sykepleier i 2.Bn

Andrea Sofie Nilssen

Andrea Sofie Nilssen er saksbehandler hos Semac AS og har tidligere jobbet som journalist, samt vært praktikant ved det norske generalkonsulatet i St. Petersburg. Andrea er også leder for YATA Oslo.

Ommund Liland

Ommund Liland er bygg- og anleggsingeniør og seksjonssjef ved Hærens våpenskole.

Erlend Floer Johnsen

Kavalerieskadronsjef i TF Telemark Bataljon. Militær utdanning fra befalsskolen for kampvåpenet, Krigsskolen og US Army MCCC. Bachelorgrad i psykologi fra St.Olaf College i USA.

Pia Skjelstad Lahnthaler

Seniorrådgiver i Forsvaret og har tidligere arbeidserfaring fra FNs matvareprogram, NORDEM, Flyktninghjelpen/NORCAP og Temporary International Presence in Hebron (TIPH).

Steinar Skaug

Stabsstudent ved FHS. Utdannet ved Krigsskolen og UiO

John-Mikal Størdal

Sivilingeniør og direktør for Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Hege Kofstad

Journalist og skrivende redaktør for organisasjonen Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO).

Joe Byerly

US Army combat arms officer with over 15 years of experience in combat and training. Founder and editor of From The Green Notebook.

Haakon Heyeraas

Nestkommanderende på Hærens lagførerskole

Espen Stølan Holten

S3 Ingeniørbataljonen / S2 i NOR TU 3

Thea Charlotte Andersen

S4 i NOR TU 3. Studerer i USA

Anna Simons

Anna Simons is a Professor of Defense Analysis at the Naval Postgraduate School. She holds a PhD in social anthropology from Harvard University and an A.B. from Harvard College.

Ivan Langhelle

Major i Forsvaret med utdanning innen både elektronikk/IT og ledelse. Han har en operativ tjenestebakgrunn i inn- og utland, og var hovedinstruktør i militærteknologi ved Krigsskolen i 2016-2018.

Jan Emil Gran

Seniorrådgiver i Røde Kors.

Jan Frederik Geiner

Oberst i Hæren og sjef fagavdelingen ved Våpenskolen

Oddar Kristiansen

Sambandsoffiser i Hæren med tjenesterfaring fra Garnisonen i Sør-Varanger, Telemark bataljon i tillegg til Sambandsbataljonen. Han har en bachelorgrad fra Krigsskolen.

Tom Erik Kihl

Major i Hæren med utdanning fra Krigsskolen, Bachelor fra Høyskolen i Hedmark, Master fra Naval Postgraduate School (NPS) samt stabsskole fra U.S. Marine Corps University.

Eirik Kristoffersen

Sjef Hæren og har tidligere vært sjef for Heimevernet og for FSK. Utdanning fra Krigsskolen, USMC Command and Staff College og US Army War College.

Marius Berg

Sjef for Jegerkompaniet ved Garnisonen i Sør-Varanger.

Cecilie Hellestveit

Dr Cecilie Hellestveit is a lawyer and social scientist with a PhD in international humanitarian law from the University of Oslo.

Thea Larsen

Forsker ved FHS/Sjøkrigsskolen, Seksjon for sjømakt og sjømilitær ledelse

Christian Robbins

Ørjan Askvik

Sverre Nordahl Engeness

Head of operations at the Norwegian Joint Headquarters. He has previously served as Commander of the Coast Guard, Commander of Cyber Services and Operations, and also Commander of the Submarine Forces

Ole Marius Tørrisplass

Seksjonssjef ved Norsk Luftoperasjonssenter (NAOC). Tidligere jagerflyver og har en mastergrad i militære studier fra Forsvarets Høgskole.

Thomas Bruscino

Associate Professor at the United States Army War College and holds a Ph.D. in military history from Ohio University.

Michael Kofman

Senior Research Scientist at CNA and a Fellow at the Wilson Center researching and writing on the Russian military. Publishes the blog: Russian Military Analysis.

Jean Michel Millet

Colonel from the French Army. Head of the Transformation Delivery Division at NATO Joint Warfare Centre

Ole-Håkon Enger

SMAJ og sjefssersjant ved FKL. Har tjenestegjort i kavaleriet, TMBn og FSK. Innehar utdanning fra Hærens Våpentekniske Fagskole, Krigsskolen og Sjøkrigsskolen.

Øyvind Østerud

Professor i internasjonale konfliktstudier ved Institutt for statsvitenskap (Universitetet i Oslo), og leder for Makt- og demokratiutredningen i 1998-2003.

Jan Ketil Arnulf

Norsk psykolog og professor ved Handelshøyskolen BI.

Ørjan Berntsen

Hæroffiser og student ved Naval Postgraduate School, Monterey, CA.

Marc Lanteigne

Associate Professor of Political Science, The Arctic University of Norway (Tromsø)

Lena S. Aune

Lena S. Aune er masterstudent ved FHS 2019-2021. Seniorkonsulent fra Hærens våpenskole med arbeidsområde miljøvern i Forsvaret.

Simon Källman

Orlogskaptein i den Finske Marinen og student ved stabsstudiet på FHS.

Vegar Leifseth Ulsom

Sersjant i TMBN

Kirsi Helkala

Cyberingeniørskolen, FHS

Svein Erlend Martinussen

Associate Professor of Military Technology, Norwegian Military Academy

Bjørn Anders Reutz

Lærer i militerteknologi på Krigsskolen

Thomas Sanden

Offiser i sjøforsvaret og masterstudent ved FHS 2019-2021.

Espen Amundsen

Seniorrådgiver i Rud Pedersen og tidligere sjef for økonomi- og styringsavdelingen i Forsvarsstaben

Håkon Lunde Saxi

Førsteamanuensis ved FHS/Stabsskolen. Ph.d. i statsvitenskap og Master i historie fra UiO, Master i internasjonal politikk fra London School of Economics and Political Science.

Karlis Neretnieks

Tidligere sjef for Försvarshögskolan og medlem av Kungliga Krigsvetenskapsakademien

Øistein Espenes

Associate Professor at Royal Norwegian Air Force Academy

Peter Michael Nielsen

Assistant permanent Secretary of Defence for policy, Ministry of Defence of the Kingdom of Denmark

Michael Claesson

Generalmajor og Chef Avdelningen för Militärstrategisk Inriktning, Försvarsmaktens Högkvarter i Stockholm

Henri Vanhanen

Junior research fellow at the Finnish Institute of International Affairs

Rachel Ellehuus

Deputy director and senior fellow with the Europe Program at the Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Gjert Lage Dyndal

Oberst i Luftforsvaret, og sjef operasjoner ved Luftforsvarets operasjonssenter (NAOC)

Lina Kongshavn

Oblt i Luftforsvaret, AIRCOM Joint Action Manager

Ole Reidar Mathisen

Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole

Petter Jansen

Administrerende direktør og Sjef Forsvarets Logistikkorganisasjon

Bjørn Berge

Bjørn Berge (f. 1954) er utdannet sivilarkitekt og er praktiserende arkitekt og forsker ved arkitektkontoret Gaia Lista. Han har tidligere utgitt en rekke fagbøker om arkitektur og økologi.

Kjetil Anders Hatlebrekke

Associate Professor at the Norwegian Defence Intelligence School. PhD from King ́s College, London. Hatlebrekke has served in the Norwegian Armed Forces since 1990

Nils Holme

Sivilingeniør og tidligere direktør for Forsvarets forskningsinstitutt.

Stine Mysager

Kadett på Krigsskolen med bachelor i Midtøstenstudier fra UiO.

Lasse Elvemo

Hovedlærer militær logistikk ved seksjon for militær logistikk. Forsvarets høgskole, Sjøkrigsskolen.

Remi Jakobsen

Sjef for seksjon for militær Logistikk Kommandørkaptein ved Forsvarets Høgskole, Sjøkrigsskolen.

Kjetil Skogrand

Dr.philos og partner i Rud Pedersen Public Affairs. Tidligere statssekretær i UD og seniorforsker ved IFS hvor han ledet Seksjon for norsk sikkerhetspolitikk.

Bjørn Svenungsen

Høyskolelektor ved IFS/FHS. Tidligere tilknyttet UD, tjenestegjort ved OSSE-delegasjonen i Wien, ambassaden i Ljubljana, og som Cyberkoordinator og fagdirektør for internasjonal cyberpolitikk.

Åse Gilje Østensen

Statsviter med PhD i sammenliknende politikk fra UiB. Forsker på skjæringspunktet mellom det sivile og det militære. Fokuserer på ulike sivile aktører som trusler og ressurser for Forsvaret.

Luke Dokter

Høgskolelektor ved Krigsskolen. Fra Australia og fullførte sin ingeniørutdanning mens han tjenestegjorde som ingeniørsoldat i den australske hæren. Mastergrad i miljøgeologi ved Universitetet i Oslo

Brad Echols

Brad Echols er major i det amerikanske luftforsvaret og student ved stabstudiet på FHS

Henrik Raftsjø

Sikkerhetsanalytiker og konsulent, tidligere etterretningsanalytiker. Utdannet ved Hærens Befalsskole, mastergrad i Internasjonal Konflikt og Sikkerhet fra Brussels School of International Studies

Stein Erik Gullvik

Offiser i luftforsvaret og masterstudent ved FHS 2019-2021

Fredrik Ramstad Hoff

Kadett på Krigsskolen. Tidligere lagfører i GSV.

Øystein Steiro Sr.

Sikkerhetspolitisk rådgiver