You've successfully subscribed to Stratagem
Great! Next, complete checkout for full access to Stratagem
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.

Authors

Sverre Diesen

General, tidligere forsvarssjef, og sjefsforsker på FFI.

Harald Høiback

Nestkommanderende ved Forsvarets museer

Philip Matlary

Philip er grunnlegger og sjefsredaktør på Stratagem. Jobber til daglig som eskadronssjef på Porsangmoen.

Marius Kristiansen

Hæroffiser som også har tjenesteerfaring fra Sjøforsvaret. Har militær utdanning fra befalsskolen for Kystartilleriet, Krigsskolen Linderud og stabsskole hos U.S. Marine Corps.

Kjell Sjåholm

Oberstløytnant (P)

Jacob Børresen

Jacob Børresen er pensjonert marineoffiser, flaggkommandør og seniorkonsulent innen fagområdene militærteori, forsvars- og sikkerhetspolitikk og strategi.

Sebastian Langvad

Kaptein i Hæren, med formell utdannelse fra Forsvarets Skole i Etterretning og Sikkerhet, samt Krigsskolen.

Carl Waldemar Wilhelmsen

Kaptein Wilhelmsen tjenestegjør i Luftforsvaret. Han har i tillegg erfaring fra internasjonale operasjoner samt studier fra Forsvarsakademiet i København og Forsvarets høgskole.

Syver Eskestrand

Syver er utdannet offiser ved Krigsskolen og mastergrad fra UiT. Han jobber med plan og operasjoner i FSAN og har bakgrunn fra Ingbn og HMKG, med deployering som mentor i Afghanistan.

Erik Elden

Erik Elden er major og stabsoffiser.

Tom Kristiansen

Professor i moderne historie ved UiT Norges arktiske universitet, hvor han leder forskningsprosjektet "In a World of Total War: Norway 1939 - 1945

Johannes Kibsgaard

Hovedlærer i lederutvikling ved Forsvarets høgskole / Krigsskolen

Juni Victoria Nordrum

Utdannings- og utviklingsoffiser ved Hærens våpenskole

Terje Bruøygard

Anne-Margrete Bollmann

Stabsoffiser i Luftforsvaret og tidligere distriktssjef i Sivilforsvaret. Har vært president i Norges Forsvarsforening. Utdannet ved Luftkrigsskolen, Universitetet i Bergen og Handelshøyskolen BI.

Ole Jørgen Maaø

Norsk historiker og førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen i Trondheim.

Bjørn-Erik Solli

Offiser i Hærens våpentekniske korps med bachelor fra Hærens Krigsskole og master i risikostyring og sikkerhetsledelse fra universitetet i Stavanger.

Jostein Mattingsdal

Lærer i lederskap ved Sjøkrigsskolen med lang erfaring fra Marinejegerkommandoen. Utdannet ved Forsvarets etterretningsskole, Forsvarets Høgskole og JFK Special Warfare Center and School, USA

Øystein Steiro Sr.

Sikkerhetspolitisk rådgiver

Tormod Heier

Eskild Walnum

Sjef Telemark bataljon

Tora Fæste

Tora Fæste er utdannet jurist. Hun har tjenestegjort i UD, FD og vært major/jurist i Brig N og Afghanistan. Fæste har undervist i krigens folkerett på KS og FHS, og jobber nå i Forsvarsmateriell.

Christian Kjeldal

Kompanisjef i H.M. Kongens Garde

Simon Fjeldavli

Spesialistbefal innenfor logistikk. Han har erfaring fra Hæren og Forsvarets spesialstyrker. Er sjefssersjant og har gjennomført befalsskole i Hæren og VBU 2 hos Forsvarets høgskole.

John Øyvind Polden

Tidligere lagfører i Telemark Bataljon. Nå kadett på Krigsskolen i Oslo. Offiser i Hæren fra og med august 2021.

Carl Hermann Corneliussen

Carl Hermann var siste kull på gammel befalsskoleordning (BSS) og første kull på ny krigsskoleordning (SKSK). Han viser stort engasjement for profesjonen og spesielt utdanning.

Karen-Anna Eggen

Doktorgradsstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier/FHS. Fokus på Russland, strategi og sikkerhetspolitikk, påvirkningsoperasjoner, NATO, Norden og Hviterussland.

Andrea Sofie Nilssen

Andrea Sofie Nilssen er informasjonsrådgiver i Den norske atlanterhavskomité. Hun har tidligere jobbet som journalist, samt vært praktikant ved det norske generalkonsulatet i St. Petersburg.

Erlend Floer Johnsen

Major og student ved Forsvarets Stabsskole. Militær utdanning fra befalsskolen for kampvåpenet, Krigsskolen og US Army MCCC. Bachelorgrad i psykologi fra St. Olaf College i USA.

Espen Stølan Holten

Kompanisjef

Øyvind Østerud

Professor i internasjonale konfliktstudier ved Institutt for statsvitenskap (Universitetet i Oslo), og leder for Makt- og demokratiutredningen i 1998-2003.

Gjert Lage Dyndal

Oberst i Luftforsvaret, og sjef operasjoner ved Luftforsvarets operasjonssenter (NAOC)

Kjell Inge Bjerga

Professor og direktør for Institutt for forsvarsstudier, FHS

Stein Helge Kingsrød

Kaptein og Hovedlærer ved FHS/Stabsskolen og har bakgrunn fra ingeniørvåpenet i Hæren. PhD-stipendiat og forsker på reformeringen av Forsvarets personellsystem.

Palle Ydstebø

Sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen. Militær utdanning fra Luftforsvaret, Krigsskolen og Forsvarets stabskole, hovedfag historie fra UiT. Erfaring fra Afghanistan, Tyskland og Sør-Sudan.

Tor Arne Berntsen

Tor Arne Berntsen er feltprest og oberstløytnant. Han underviser i militæretikk ved Forsvarets stabsskole.

Nils Terje Lunde

Nestkommanderende i Forsvarets tros-og livssynskorps.Han har tidligere tjenestegjort ved Tromsø sjøforsvarsdistrikt, Luftkrigsskolen, Forsvarets stabsskole og den norske kontingentstaben i Afghanistan

Jan Fredrik Berggrav

Løytnant i Hæren og troppssjef i Telemark bataljon

Kristin Svare Granrusten

Kadett i 3. avd ved Luftkrigsskolen. Utdannet navigatør gjennom US Navy, og returnerer til stillingen som navigatør på P-3 Orion fra sommeren 2019.

Daniel Hande

Kadett på Krigsskolen, kull Ravn 17-20. Tidligere 3 år som lagfører og 2 år som fottroppfører i Stormeskadronen 3. Ass-S3 Battle Captain, NORTU 5 Erbil, Irak.

Eirik Lavik

Eirik er kadett ved Luftkrigsskolen og har bakgrunn fra kontroll og varsling. Han har flere års erfaring fra NATO innenfor kommando og kontroll.

Therese Leerbeck

Troppssjef i Porsanger bataljon

Njål Hoem

Martin Skarpholt

Kadett, Logistikk og ressursstyring, Kull Uredd 16-19, Sjøkrigsskolen

Christian Ytterbøl

Veteran fra Bosnia, Kosovo, Afghanistan og Midt-Østen. PhD student i Human Performance Science/ The University of Edinburgh. Lederutvikler, taktiske ledere. FHS/KS

Kirstine Knudsen

Hærkadett i 2. avd ved Sjøkrigsskolen. Logistikk- og Ressursstyring.

Jennifer Jantzi-Schlichter

Jennifer Jantzi-Schlichter, U.S. Army, serves as a company commander in the 98th Civil Affairs Battalion. She holds a BS from the U.S. Military Academy and an MS from the Naval Postgraduate School.

Stian Stormo

Stian Stormo er utdannet offiser ved Krigsskolen. Bakgrunn fra Brigade Nord, Hærens våpenskole, HM Kongens Garde og noen deployeringer utenfor landets grenser.

August Cole

August Cole is an author and futurist exploring the future of conflict through fiction and other forms of storytelling.

Svein Erlend Martinussen

Associate Professor of Military Technology, Norwegian Military Academy

Bjørn Anders Reutz

Lærer i militerteknologi på Krigsskolen

Håkon Lunde Saxi

Førsteamanuensis ved FHS/Stabsskolen. Ph.d. i statsvitenskap og Master i historie fra UiO, Master i internasjonal politikk fra London School of Economics and Political Science.

Kjetil Anders Hatlebrekke

Etterretningsfaglig rådgiver til Brigader Kristoffersen. Doktorgrad i etterretning og to mastergrader i krig- og konfliktstudier fra King's College London hvor han også er gjesteforsker.

Lasse Elvemo

Hovedlærer militær logistikk ved seksjon for militær logistikk. Forsvarets høgskole, Sjøkrigsskolen.

Luke Dokter

Høgskolelektor ved Krigsskolen. Fra Australia og fullførte sin ingeniørutdanning mens han tjenestegjorde som ingeniørsoldat i den australske hæren. Mastergrad i miljøgeologi ved Universitetet i Oslo

Kyrre Tromm Lindvig

Utdannet i Oslo og Jerusalem innen filosofi, musikk, arabisk, kulturstudier og retorikk. Ph.D. om nasjonal identitet i tysk etterkrigstid. Publiserer jevnlig innen kultur, musikk og utenrikspolitikk.

Tor Ivar Strømmen

Orlogskaptein, historikar, forskar og doktorgradsstipendiat i sjømaktsteori. Tenestegjer som hovudlærar i maritime operasjonar ved Sjøkrigsskulen.

Brage Bolstad-Andreassen

Brage er kadett ved Krigsskolen, Oslo. Tidligere har han gått Hærens Befalsskole, og jobbet som patruljefører. Bolstad-Andreassen har også politisk bakgrunn.

John Hammersmark

John Hammersmark er tidligere oberstløytnant i Forsvaret. Han har en master i militære studier og 23 års tjeneste bak seg. Han jobber nå som direktør sikkerhet og beredskap i Norges Rederiforbund.

Per Erik Solli

Seniorrådgiver ved Nord universitet, pensjonert oberst fra Luftforsvaret og tidligere senior militærrådgiver ved NUPI.

Paal Sigurd Hilde

Førsteamanuensis ved FHS/IFS

Anders Romarheim

Anders G. Romarheim leder Senter for Internasjonal Sikkerhet ved Institutt for Forsvarsstudier (IFS) som er en del av Forsvarets Høgskole.

Asle Toje

Alexander Beadle

Forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og arbeider med sikkerhetspolitiske fremtidsstudier for Forsvaret. Er særlig interesert for vanlige tankefeil i forsvarsplanlegging.

Lars Peder Haga

Associate professor of air Power at the Royal Norwegian Air Force Academy. Researches and teaches Air Power in general, Air Power and Technology and Russian Air Power in particular.

Georgian Lucian Gjerdrum

Jeg er på Luftkrigsskolen kull 68, teknisk linje. Jeg har tidligere vært på flere ulike helikopterbaser som flytekniker, og uteksamineres i 2020.

Martin Marker

Kadett i Kull Ravn ved Krigsskolen i Oslo. Har jobbet i Forsvaret siden 2012, og har erfaring fra internasjonale operasjoner.

Kristoffer Fure

Studerer logistikk og ressursstyring ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Kull Uredd 2016-2019. Har tidligere vært fem år i Hæren før oppstart SKSK. Skal tjenestegjøre i FMA/MARKAP i mine pliktår.

Kristoffer Broberg

Studerer logistikk og ressursstyring ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Bakgrunn fra Panserbataljonen i Brigade Nord.

Adam Maisel

Adam is a veteran military intelligence officer with the United States Army Reserve. He holds an MA with Distinction in National Security Studies from King's College London.

Fredrik Sunde

Fredrik Sunde er utdannet politi ved Politihøyskolen i Oslo og har en mastergrad fra King´s College i London.

David Seppola

David Seppola er oberstløytnant i Hæren. Han er utdannet ved Befalsskolen, Krigsskolen, US Army Maneuver Center of Excellence, og US Marine Corps University. Han har en mastergrad i militære studier.

Bjørnar M. Bjørningstad

Kompanisjef i 2.Bn

Mathias Sandnes Becker

Kompanisjef 2.bataljon

Kristian Eltvik

Oversersjant, Stridsvogneskadron 1/ TMBN

Trine Wik

Trine Wik er sykepleier i 2.Bn

Daniel Berg Eriksen

Major Eriksen tjenestegjør i NATO ved CAOC Uedem, Tyskland. Han har sin militære kjernekompetanse innen luftkommando- og kontroll. Eriksen har utdanning fra Luftkrigsskolen og Forsvarets høgskole.

Ommund Liland

Ommund Liland er bygg- og anleggsingeniør og seksjonssjef ved Hærens våpenskole.

Pia Skjelstad Lahnthaler

Seniorrådgiver i Forsvaret og har tidligere arbeidserfaring fra FNs matvareprogram, NORDEM, Flyktninghjelpen/NORCAP og Temporary International Presence in Hebron (TIPH).

Steinar Skaug

Stabsstudent ved FHS. Utdannet ved Krigsskolen og UiO

John-Mikal Størdal

Sivilingeniør og direktør for Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Hege Kofstad

Journalist og skrivende redaktør for organisasjonen Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO).

Joe Byerly

US Army combat arms officer with over 15 years of experience in combat and training. Founder and editor of From The Green Notebook.

Haakon Heyeraas

Nestkommanderende på Hærens lagførerskole

Thea Charlotte Andersen

S4 i NOR TU 3. Studerer i USA

Anna Simons

Anna Simons is a Professor of Defense Analysis at the Naval Postgraduate School. She holds a PhD in social anthropology from Harvard University and an A.B. from Harvard College.

Ivan Langhelle

Major i Forsvaret med utdanning innen både elektronikk/IT og ledelse. Han har en operativ tjenestebakgrunn i inn- og utland, og var hovedinstruktør i militærteknologi ved Krigsskolen i 2016-2018.

Jan Emil Gran

Seniorrådgiver i Røde Kors.

Jan Frederik Geiner

Oberst i Hæren og sjef fagavdelingen ved Våpenskolen

Oddar Kristiansen

Sambandsoffiser i Hæren med tjenesterfaring fra Garnisonen i Sør-Varanger, Telemark bataljon i tillegg til Sambandsbataljonen. Han har en bachelorgrad fra Krigsskolen.

Tom Erik Kihl

Major i Hæren med utdanning fra Krigsskolen, Bachelor fra Høyskolen i Hedmark, Master fra Naval Postgraduate School (NPS) samt stabsskole fra U.S. Marine Corps University.

Eirik Kristoffersen

Sjef Hæren og har tidligere vært sjef for Heimevernet og for FSK. Utdanning fra Krigsskolen, USMC Command and Staff College og US Army War College.

Marius Berg

Sjef for Jegerkompaniet ved Garnisonen i Sør-Varanger.

Cecilie Hellestveit

Dr Cecilie Hellestveit is a lawyer and social scientist with a PhD in international humanitarian law from the University of Oslo.

Thea Larsen

Forsker ved FHS/Sjøkrigsskolen, Seksjon for sjømakt og sjømilitær ledelse

Christian Robbins

Ørjan Askvik

Sverre Nordahl Engeness

Head of operations at the Norwegian Joint Headquarters. He has previously served as Commander of the Coast Guard, Commander of Cyber Services and Operations, and also Commander of the Submarine Forces

Ole Marius Tørrisplass

Seksjonssjef ved Norsk Luftoperasjonssenter (NAOC). Tidligere jagerflyver og har en mastergrad i militære studier fra Forsvarets Høgskole.

Thomas Bruscino

Associate Professor at the United States Army War College and holds a Ph.D. in military history from Ohio University.

Michael Kofman

Senior Research Scientist at CNA and a Fellow at the Wilson Center researching and writing on the Russian military. Publishes the blog: Russian Military Analysis.

Jean Michel Millet

Colonel from the French Army. Head of the Transformation Delivery Division at NATO Joint Warfare Centre

Ole-Håkon Enger

SMAJ og sjefssersjant ved FKL. Har tjenestegjort i kavaleriet, TMBn og FSK. Innehar utdanning fra Hærens Våpentekniske Fagskole, Krigsskolen og Sjøkrigsskolen.

Jan Ketil Arnulf

Norsk psykolog og professor ved Handelshøyskolen BI.

Ørjan Berntsen

Hæroffiser og student ved Naval Postgraduate School, Monterey, CA.

Marc Lanteigne

Associate Professor of Political Science, The Arctic University of Norway (Tromsø)

Lena S. Aune

Lena S. Aune er masterstudent ved FHS 2019-2021. Seniorkonsulent fra Hærens våpenskole med arbeidsområde miljøvern i Forsvaret.

Simon Källman

Orlogskaptein i den Finske Marinen og student ved stabsstudiet på FHS.

Vegar Leifseth Ulsom

Sersjant i TMBN

Kirsi Helkala

Cyberingeniørskolen, FHS

Thomas Sanden

Offiser i sjøforsvaret og masterstudent ved FHS 2019-2021.

Espen Amundsen

Seniorrådgiver i Rud Pedersen og tidligere sjef for økonomi- og styringsavdelingen i Forsvarsstaben

Karlis Neretnieks

Tidligere sjef for Försvarshögskolan og medlem av Kungliga Krigsvetenskapsakademien

Øistein Espenes

Associate Professor at Royal Norwegian Air Force Academy

Peter Michael Nielsen

Assistant permanent Secretary of Defence for policy, Ministry of Defence of the Kingdom of Denmark

Michael Claesson

Generalmajor og Chef Avdelningen för Militärstrategisk Inriktning, Försvarsmaktens Högkvarter i Stockholm

Henri Vanhanen

Junior research fellow at the Finnish Institute of International Affairs

Rachel Ellehuus

Deputy director and senior fellow with the Europe Program at the Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Lina Kongshavn

Oblt i Luftforsvaret, AIRCOM Joint Action Manager

Ole Reidar Mathisen

Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole

Petter Jansen

Administrerende direktør og Sjef Forsvarets Logistikkorganisasjon

Bjørn Berge

Bjørn Berge (f. 1954) er utdannet sivilarkitekt og er praktiserende arkitekt og forsker ved arkitektkontoret Gaia Lista. Han har tidligere utgitt en rekke fagbøker om arkitektur og økologi.

Nils Holme

Sivilingeniør og tidligere direktør for Forsvarets forskningsinstitutt.

Stine Mysager

Kadett på Krigsskolen med bachelor i Midtøstenstudier fra UiO.

Remi Jakobsen

Sjef for seksjon for militær Logistikk Kommandørkaptein ved Forsvarets Høgskole, Sjøkrigsskolen.

Kjetil Skogrand

Dr.philos og partner i Rud Pedersen Public Affairs. Tidligere statssekretær i UD og seniorforsker ved IFS hvor han ledet Seksjon for norsk sikkerhetspolitikk.

Bjørn Svenungsen

Høyskolelektor ved IFS/FHS. Tidligere tilknyttet UD, tjenestegjort ved OSSE-delegasjonen i Wien, ambassaden i Ljubljana, og som Cyberkoordinator og fagdirektør for internasjonal cyberpolitikk.

Åse Gilje Østensen

Statsviter med PhD i sammenliknende politikk fra UiB. Forsker på skjæringspunktet mellom det sivile og det militære. Fokuserer på ulike sivile aktører som trusler og ressurser for Forsvaret.

Brad Echols

Brad Echols er major i det amerikanske luftforsvaret og student ved stabstudiet på FHS

Henrik Raftsjø

Sikkerhetsanalytiker og konsulent. Utdannet ved Hærens Befalsskole, mastergrad i Internasjonal Konflikt og Sikkerhet fra Brussels School of International Studies

Stein Erik Gullvik

Offiser i luftforsvaret og masterstudent ved FHS 2019-2021

Fredrik Ramstad Hoff

Kadett på Krigsskolen. Tidligere lagfører i GSV.

Marcel Wassenaar

Nederlandsk utvekslingsoffiser i den norske Hærstaben. Skrevet masteroppgave om erfaringslæring på Forsvarets Høgskole.

Rine Veberg

Rine er utdannet offiser ved Krigsskolen og har mastergrad fra FHS. Hun har bakgrunn fra Hæren og spesialstyrkene, samt flere deployeringer. Jobber som kullsjef ved Krigsskolen.

Jon Wicklund

Maj. Jon Wicklund. Tidligere sentraltillitsvalgt for KOL i Forsvaret.

Thea Torp

Thea Marie Torp er til daglig logistikk-kadett på Sjøkrigsskolen. Hun har tidligere tjenestegjort som troppsbefal i nord og sanitetsbefal på fregatt.

Frode Kristoffersen

Brigader og sjef avdeling for utdanning, plan og operasjoner i ETJ. Tidligere sjef FSK. Han er utdannet ved Krigsskolen, US Army War College og US Marine Corps Command and Staff College.

Johan Kjellgren

British Army Captain, COM ARRC Aide de Camp (Allied Rapid Reaction Corps)

Sir David Omand

British former senior civil servant who served as the Director of the intelligence agency GCHQ (Government Communications Headquarters).

Eldar Hagen

Hæroffiser med bachelorgrad i militær ledelse og landmakt fra Krigsskolen Linderud. Har også gjennomført enkeltemner ved Forsvarets høyskole.

Frederik Tangen Myhrer

Kaptein i Hæren / S6 2.bataljon.

Fredrik Hoff

Kadett ved Krigskolen, operativ linje.

David Betz

Professor of War in the Modern World in the Department of War Studies, King’s College London and Senior Fellow of the Foreign Policy Research Institute.

Tobias Snerten Holtan

Kadett ved operativ linje på Luftkrigsskolen

Elisabeth S. Aarsæther

Direktør i DSB. Utdannet cand.mag. fra Høgskulen i Volda, lederutdanning fra Solstrandprogrammet ved NHH og fra Forsvarets høgskole. Tidligere direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Andreas Wangberg

Andreas Wangberg er oberstløytnant og jurist, jobber for tiden som stabsoffiser i NATO.

Stian Kjeksrud

Førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole (FHS)/Stabsskolen.Utdannet ved UiO, Columbia University i New York og Forsvarets høgskole. Leder FHS’ forsknings- og utviklingsprogram om FNs fredsoperasjoner

Jan Sommerfelt-Pettersen

Lege og spesialist i samfunnsmedisin. Tidligere Sjef for Forsvarets Sanitet og nestleder i Helseberedskapsrådet.

Sebastian Bergstrøm

Offiser ved Hærens Våpenskole.

Espen Husebye Fossen

Hæroffiser, tjenestegjør som kompanisjef på Terningmoen.

Major J.

Officer in the Austrailian armed forces

Arvid Halvorsen

Sjef Stabsskolen (FHS), tidligere militærrådgiver i NATO Hovedkvarteret i Brussel med ansvar for bla. Russland og Kina. Mer en 30 års fartstid i Forsvaret med operativ og sikkerhetspolitisk bakgrunn.

Torgeir Aas

Tom Røseth

Røseth er førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

Adelina Trolle Andersen

Adelina Trolle Andersen er forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hun har skrevet mastergrad om strategiske kjernevåpen ved UiO og tidligere jobbet som journalist i Aftenposten.

Njord Wegge

Førsteamanuensis på FHS/Krigsskolen. Tidligere seniorforsker på NUPI og ved Fridtjof Nansens Institutt på Polhøgda, medlem EOS-utvalget, og gjesteforsker ved UC Berkeley, USA.

Eivind Byre

Kommunikasjonssjef ved Forsvarets høgskole

Helje Borud

Tomas Beck

Sjef Finnmark Landforsvar

Silje Willassen

Offiser i Hæren. Studert ved Krigsskolen og USMC Expeditionary Warfare School.

Jerker Widén

Professor i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.

Morten Åsli

Kurt Svensson

Oberstløytnant, sjef F-35 seksjonen i Luftforsvarsstaben. Master fra Forsvarets Høgskole

Jarle Øversveen

Avdelingsdirektør ved Hovedredningssentralen avdeling sør

Pål Torleif Rust

Major, Infanterist. Utdannet ved UiO, Idéhistorie, og Krigsskolen

John Kiszely

KCB, MC, DL. Retired senior British Army officer.

Samina Ansari

Samina Ansari har bakgrunn i juss, cybersikkerhet og diplomati. Hun har jobbet med fredsbygging og sosial bærekraft i Kabul, hun leder Avyanna Diplomacy og jobber nå for techselskapet Equality Check.

Pål Espen Kilstad

Komiker, imitator og freelanceskuespiller.

Heidi Cecilie Fredriksson Kaplan

Stabsoffiser Militært disponeringskontor ved FPVS/Personell- og lønssadministrasjon. Fritt valgt styremedlem i BFO Hovedstyre.

Jon Henrik Landsrød

Utdannet på Krigsskolen (sivile studier) og har arbeidet med logistikk i Stridstrenbataljonen. Prosjektleder i Bertel O. Steen Defence & Security med ansvar for det strategiske samarbeidet med FLO.

Hans Johan Stang

Troppsjef JegBN(GSV), FLF , Hæren

Tonje Skinnarland

Generalmajor. Avtroppende sjef for Luftforsvaret. Påtroppende sjef for operasjoner i Forsvarsstaben.

Tom Henry Knutsen

Generalmajor(p), tidligere Forsvarsattache i Washington, DC og sjef Forsvarets høgskole. Nå timelærer i nasjonal krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet.

Martin Borg

Norsk liaisonoffiser til NATO MILENG COE. Jobber i seksjon for prosedyre, konsept og doktrine.

Nils Edward Naastad

Morten Bøås

Seniorforsker på NUPI og jobber med tema knyttet til fred og konflikt i Afrika.

Marit Rye-Ramberg

Seniorrådgiver og internasjonaliseringsansvarlig ved Forsvarets høgskole.

John Færseth

Forfatter og frilansskribent. Utdannet ved Universitetet i Oslo, og har bak seg flere studieopphold i Serbia og Ukraina. Han har skrevet en rekke artikler og kronikker for norske aviser og nettsteder.

Trond Haugen

Major i luftforsvaret og student ved FHS/Stabsstudiet.

Adam. D.M. Svendsen

Phd. and an established international intelligence & defence strategist, researcher, educator & consultant. He is multi-sector experienced to a senior level, with several peer-reviewed publications.

Eskil Harding

Kadett på Luftkrigsskolen.

Sandor Fabian

Dr. Sandor Fabian is currently a non-resident fellow with the Modern War Institute at West Point. A former Hungarian SOF-officer with a PhD in security studies from the University of Central Florida.

Borgny Tjelle

Rådgiver i NVIO

Anders Aks

Kameratstøtteleder i NVIO

Kyrre Klevberg

Feltprest

Torstein Holten

Feltprest