You've successfully subscribed to Stratagem
Great! Next, complete checkout for full access to Stratagem
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.

Min vei

Prosjekt: «min vei» er digitalt prosjekt hvor Stratagem og Kadettsamfunet har som mål å gi et større bilde av hvilke erfaringer individer med bakgrunn i Forsvaret sitter igjen med. Vet du om en spennende person som er eller har vært i Forsvaret, og kan være interessant å høre om i forbindelse med prosjektet? Ta kontakt med redaksjonen!