Min vei: Kåre Brændeland

Min vei: Kåre Brændeland

. 1 minutt å lese

Brage Bolstad-Andreassen

Brage er kadett ved Krigsskolen, Oslo. Tidligere har han gått Hærens Befalsskole, og jobbet som patruljefører. Bolstad-Andreassen har også politisk bakgrunn.

Hvordan står det egentlig til med FN, Sikkerhetsrådet og lille Norge som del av dette? Og hvordan havnet en tidligere Linderud-kadett opp som del av det norske sikkerhetsrådsteamet i New York?

Dette er noe oberst Kåre Emil Brændeland gir oss litt bedre innsikt i foredraget sitt, som en del av Prosjekt: «min vei».

Brændeland innleder foredraget med å ta for seg hvordan det står til med FN i dag, Norge i FN og Norge som medlem av Sikkerhetsrådet. Videre går han over til sine egne erfaringer fra internasjonale operasjoner, og betraktninger om det å motta Krigskorset med sverd.

Avslutningsvis deler han egne refleksjoner om ledelse. Hva kreves av en leder? Hva er forskjellen på å lede vs. administrere? Han kommer også innom egne forbilder – og hvorfor akkurat disse har inspirert han.

I tillegg inkluderer han noen tanker om karriereveier i Forsvaret, og beslutninger han har gjort underveis som har ført han dit han er i dag.

Foredraget ble ledet av Brage Bolstad-Andreassen.

Har du tilbakemeldinger eller forslag til personer som kan være interessant for Prosjekt: "Min vei"? Ta kontakt med meg på brageba@hotmail.com.


Brage Bolstad-Andreassen

Brage er kadett ved Krigsskolen, Oslo. Tidligere har han gått Hærens Befalsskole, og jobbet som patruljefører. Bolstad-Andreassen har også politisk bakgrunn.

Er du enig/uenig med artikkelen, eller ønsker du å skrive for oss? Ta kontakt med redaksjonen og send inn ditt synspunkt. Bruk veiledningen vår.