You've successfully subscribed to Stratagem
Great! Next, complete checkout for full access to Stratagem
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Min vei: Kåre Brændeland

Min vei: Kåre Brændeland

. 1 min read

Hvordan står det egentlig til med FN, Sikkerhetsrådet og lille Norge som del av dette? Og hvordan havnet en tidligere Linderud-kadett opp som del av det norske sikkerhetsrådsteamet i New York?

Dette er noe oberst Kåre Emil Brændeland gir oss litt bedre innsikt i foredraget sitt, som en del av Prosjekt: «min vei».

Brændeland innleder foredraget med å ta for seg hvordan det står til med FN i dag, Norge i FN og Norge som medlem av Sikkerhetsrådet. Videre går han over til sine egne erfaringer fra internasjonale operasjoner, og betraktninger om det å motta Krigskorset med sverd.

Avslutningsvis deler han egne refleksjoner om ledelse. Hva kreves av en leder? Hva er forskjellen på å lede vs. administrere? Han kommer også innom egne forbilder – og hvorfor akkurat disse har inspirert han.

I tillegg inkluderer han noen tanker om karriereveier i Forsvaret, og beslutninger han har gjort underveis som har ført han dit han er i dag.

Foredraget ble ledet av Brage Bolstad-Andreassen.

Har du tilbakemeldinger eller forslag til personer som kan være interessant for Prosjekt: "Min vei"? Ta kontakt med meg på brageba@hotmail.com.


Er du enig/uenig med artikkelen eller har en kommentar? Ta kontakt med redaksjonen og send inn ditt synspunkt. Bruk gjerne style guiden vår.