Forposten

Forposten er Krigsskolens egen skoleavis. Det er et forum som bidrar til diskusjon omkring sentrale temaer innenfor offisersyrket og militærfaglige områder, i tillegg til å skape glede og samhold hos kadettmassen. Innholdet har et bredt spekter med alt fra aktuelle artikler, leserbrev, meninger, aktiviteter på skolen og humoristiske innslag. Redaksjonen er en del av Kadettsamfundet, og det er Krigsskolen som finansierer driften.