Syver Eskestrand

Syver Eskestrand

Syver er utdannet offiser ved Krigsskolen og mastergrad fra UiT. Han jobber i Forsvarets sanitet og har bakgrunn fra Ingbn og HMKG, med deployering som mentor i Afghanistan.