Militær videreutdanning

The most important 6 inches on the battlefield is between your ears.

Reading allows you to learn from other people's mistakes without filling body bags with the bodies of your soldiers as you learn on the battlefield.

                      - James Mattis

Generelt Hær Sjø Luft

Krigserfaring Mangfold

Hva er militær videreutdanning?

På engelsk finner man begrepet PME (Professional Military Education) - som vi kaller militær videreutdanning. PME er et forholdvis nytt begrep som omhandler den personlige utdannelsen offiserer gjennomfører på formelle skoler og kurs i militæret, og ikke minst mellom disse samtidig med beordringer.

Begrepet har etterhvert blitt svært populært i engelskspråklige forsvar, spesielt siden etableringen av en rekke blogger om militæret. Offisielle PME-sider er for eksempel US Army West Points Modern Warfare Institute, Den Australske Hærens The Cove eller King's College Londons Strife Blog. I likhet med Stratagem, finnes det også en rekke private PME sider som for eksempel War on the Rocks (USA), Wavell Room (UK), Doctrine Man (US), eller satiriske Duffel Blog (US). Hashtagen #PME leder til flere eksempler.

I følge den amerikanske forsvarssjefen, General Martin Dempsey, er formålet med PME å utvikle offiserer ved å tilegne seg et bredt spekter av faglig kunnskap og utvikle kognitive vaner som er sentrale for yrket. I tillegg til kritisk tenking lister Dempsey også opp evnen til å forstå sikkerhetsmiljøet, håndtere usikkerhet, forutse og lede overganger gjennom organisatorisk forandring, og lede med tillit, forståelse og empati som viktige ferdigheter for militære ledere.  

PME innebærer å utvikle visdom innenfor militære fag. Som læreren til Carl von Clausewitz og grunnleggeren av det Preussiske Militære Samfund, Gerhard von Scharnhorst, påpekte: "The drafting of a short essay is sometimes more useful to the officer than the reading of a thick book." Man kan være godt belest, ha lyttet til mange lydbøker og podcaster, eller deltatt på flere foredrag og konferanser, men dette betyr ikke nødvendigvis at kvaliteten på ens tenking er bedre. Det er en forskjell på kunnskap og visdom. Førstnevnte oppnås forholdsvis passivt ved å lese andres ord eller høre på deres meninger. Visdom, derimot, handler om å bruke egne og andres erfaringer til å dømme hva som er rett handling i en gitt situasjon. Visdom oppnås ved å trene på å ta en beslutning eller å formulere en mening, for deretter å vurdere kvaliteten på disse. Dette kan gjøres ved å sparre med en kollega eller en mentor, eller på egenhånd ved å skrive ned sine tanker. Sistnevnte metode muliggjør den skriftlige formuleringen av ens meninger og idéer, som igjen kan vises eller deles med andre for å vurdere kvaltieten. En av hensiktene til Stratagem er nettopp dette - å motivere dagens unge profesjonelle til å utrykke seg skriftlig på en lavterskel og åpen plattform.