Min vei: Hodejeger Bård Berntsen

Min vei: Hodejeger Bård Berntsen

. 1 minutt å lese

Brage Bolstad-Andreassen

Brage er kadett ved Krigsskolen, Oslo. Tidligere har han gått Hærens Befalsskole, og jobbet som patruljefører. Bolstad-Andreassen har også politisk bakgrunn.

Hva er en militær lederutdanning egentlig verdt sett fra en hodejegers perspektiv? Gir utdanningen noe du ikke får andre steder? Vurderes mennesker med krigsskolebakgrunn annerledes enn de med spesialist bakgrunn?

Bård Berntsen jobber til daglig som hodejeger og besvarer disse spørsmålene i foredraget, som en del av prosjektet «Min vei».

Foredraget innledes med en kort bakgrunn av egne karrierevalg og hvorfor han valgte å tre inn i det sivile arbeidsmarkedet. Deretter snakker han litt om hva en hodejeger er og hvordan han velger ut de riktige personene, basert på ulike karaktertrekk hos individer.

Deretter går han videre til å forklare hva den militære lederutdanningen gir og hvorfor denne er attraktiv sett fra en hodejegers perspektiv.

Avslutningsvis besvarer Bård flere relevante spørsmål knyttet til militær vs. sivil ledelse, samt hva militære ledere ofte mangler og kan bli bedre på.

Foredraget ble ledet av Lars-Jakob Bredli.

Har du tilbakemeldinger eller forslag til personer som kan være interessant for Prosjekt: "Min vei"? Ta kontakt med meg på brageba@hotmail.com.


Brage Bolstad-Andreassen

Brage er kadett ved Krigsskolen, Oslo. Tidligere har han gått Hærens Befalsskole, og jobbet som patruljefører. Bolstad-Andreassen har også politisk bakgrunn.

Er du enig/uenig med artikkelen, eller ønsker du å skrive for oss? Ta kontakt med redaksjonen og send inn ditt synspunkt. Bruk veiledningen vår.