You've successfully subscribed to Stratagem
Great! Next, complete checkout for full access to Stratagem
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Bli med på Stratagems skrivekonkurranse og vinn 10 000 !

Bli med på Stratagems skrivekonkurranse og vinn 10 000 !

. 1 min read

Karen-Anna Eggen

Doktorgradsstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier/FHS. Fokus på Russland, strategi og sikkerhetspolitikk, påvirkningsoperasjoner, NATO, Norden og Hviterussland.


Stratagem er en nettportal som ønsker å skape en inkluderende og nyansert debatt om Forsvaret. Som et viktig ledd i dette arbeidet er vi alltid på jakt etter nye og spennende stemmer. Vi lanserer derfor en skrivekonkurranse for å få enda flere unge profesjonelle til å ta pennen fatt.

✨🎈 Premien for beste bidrag er på 10 000 kroner 🎈✨

Tema for skrivekonkurransen er åpen, men teksten må omhandle forsvars- og sikkerhetspolitikk og gjerne ha en norsk vinkling. Lengden på teksten må ikke overskride 2000 ord (inkl. mellomrom, ca. 4-5 sider).

Vinneren får teksten sin publisert på www.stratagem.no. Andre sterke bidrag vil også få muligheten til å publisere på nettsiden vår.

For å delta, send inn ditt bidrag til redaksjon@stratagem.no innen 1. februar 2022.

Alle bidrag anonymiseres før gjennomlesing og vurderes av redaksjonen. Vinneren annonseres den 15. mars 2022.

Beste hilsen,
Redaksjonen i Stratagem

Premien er sponset av Eckbos legat.


Er du enig/uenig med artikkelen eller har en kommentar? Ta kontakt med redaksjonen og send inn ditt synspunkt. Bruk gjerne style guiden vår.