[Anmeldelse] The Moon Is Down, av John Steinbeck

[Anmeldelse] The Moon Is Down, av John Steinbeck

. 3 minutter å lese

Eirik Kristoffersen

Sjef Hæren og har tidligere vært sjef for Heimevernet og for FSK. Utdanning fra Krigsskolen, USMC Command and Staff College og US Army War College.

Forfatteren av denne boken mottok Nobelprisen i litteratur i 1962.  John Steinbeck skrev The Moon is Down (Natt uten Måne) for å motivere motstandsbevegelsen i Europa under den andre verdenskrig. Steinbeck, som allerede var en anerkjent forfatter før krigen, jobbet for Office of Strategic Services (OSS) i USA under andre verdenskrig. The Moon is Down fikk egentlig lunken mottagelse i OSS, der kritikerne vurderte og mente den var for mild i fremstillingen av fienden. I Europa fikk derimot boken en svært god mottagelse og den ble etterhvert oversatt til en rekke språk. I Norge ble boken meget godt mottatt, selv om det kanskje ikke kom frem mens verdenskrigen pågikk. Uansett, etter krigen mottok John Steinbeck Kong Haakon VIIs Frihetskors for bokens betydning for motstandskampen i Norge.

The Moon is Down er slik jeg vurderer det fortsatt relevant. Den beskriver på en god måte hvorfor en okkupant, som får befolkningen mot seg, etter hvert vil tape. Selv om fienden i boka fremstilles til å være militært overlegen klarer de ikke vinne kampen. Lokalbefolkningen vender seg sakte men sikkert mot fienden - okkupantene. Boka er ikke eksplisitt i beskrivelsen av at det er tyske styrker som er okkupantene. Den er heller ikke tydelig på at hendelsene skjer i Norge. Allikevel, som norsk leser er det ikke vanskelig å se for seg at det en norsk bygd innerst i en lang kald og klar fjord som blir okkupert, hvor lokalbefolkningen etterhvert er de som gjør opprør og indirekte beseirer fienden.

Norge var et av landene der motstandskampen under krigen nokså tidlig ble et symbol på at det var mulig å stå opp mot den tyske krigsmaskinen. «Look to Norway» talen av U.S. president Franklin D. Roosevelt fra 1942 er kun ett eksempel; “...and if there is anyone who doubts the democratic will to win, again I say, let him look to Norway.” The Moon is Down beskriver denne motstandsviljen godt.

Boken anbefales. Forsvarsvilje er slik jeg vurderer det minst like viktig som forsvarsevne. For alle oss som har hatt æren av å tjenestegjøre på vegne av Norge i utlandet, vet at lokalbefolkningen sitt syn på oss fremmede soldater er viktig. I min tid i Heimevernet, samt landsrådet for Heimevernet, var det tydelig at forsvarsviljen fortsatt er stor i Norge. Da jeg gikk på skole i USA gjennomførte jeg et valgfag som het «insurgency from the insurgents’ perspective.» Faget hadde som hensikt å hjelpe oss som studerte å forstå opprørerne som mange av oss har møtt i utenlandsoperasjoner. The Moon is Down favner om mye av pensumet fra akkurat dette valgfaget. Av denne enkle grunn er boken også relevant for å forstå mer av dynamikken mellom militærmakt og sivilbefolkningen for eksempel i utenlandsoperasjoner i dag.

Selv om scenarioet vi benytter oss for å forberede oss på forsvar av Norge idag potensielt presenterer oss med andre utfordringer enn hva som er beskrevet i The Moon is Down, er det helt essensielt å forstå og anerkjenne viktigheten av Forsvarsvilje; og slik forståelse kan man tilegne seg gjennom å lese boken, reflektere på hva man har lest og diskutere innholdet og din egen oppfatning av boken med dine medsoldater eller sivile borgere. I forlengelsen av dette oppfordrer jeg alle i Hæren til å bidra til Stratagem; slik at diskusjoner, refleksjoner og potensielt unike oppfatninger kan deles og forhåpentligvis bidra til engasjement i forsvarsrelaterte diskusjoner. Å diskutere hvordan vi skal forsvare Norge i fredstid vil slik jeg ser det nemlig bidra til et bedre forsvar og en større forsvarsvilje.


Foto: Penguin Books


Eirik Kristoffersen

Sjef Hæren og har tidligere vært sjef for Heimevernet og for FSK. Utdanning fra Krigsskolen, USMC Command and Staff College og US Army War College.

Er du enig/uenig med artikkelen, eller ønsker du å skrive for oss? Ta kontakt med redaksjonen og send inn ditt synspunkt. Bruk veiledningen vår.