Factfulness, av Hans Rosling

Factfulness, av Hans Rosling

. 3 minutter å lese

Marius Berg

Sjef for Jegerkompaniet ved Garnisonen i Sør-Varanger.

Bokens forfatter - Hans Rosling var en svensk lege, statistiker og foredragsholder som tidlig i sin karriere på 70/80-tallet jobbet omfattende i Asia og Afrika.Han har senere i karrieren undervist ved Karolinska i Stockholm, vært aktiv i opprettelsen av Leger uten grenser i Sverige, jobbet som rådgiver til både WHO og UNICEF samt holdt en rekke foredrag.

Factfulness er en fascinerende bok som på en gjennomgående enkel måte forklarer at vår verdensoppfatning i stor grad i beste fall er feilaktig.Bokens aller beste egenskap er i mine øyne at den i tillegg til å vise oss at vi har et upresist verdensbilde, gir oss enkle verktøy til å øke vår forståelse. Har du 'god kontroll' på hvordan det står til med verden? Melder du i messa? Synser du om storpolitikk? Har du en forventning om at verdenslederne våre, de som rådgir/fatter beslutninger på internasjonalt nivå, har et oppdatert og nøyaktig beslutningsgrunnlag? Da blir du kanskje like overrasket som jeg ble når du leser at høyt utdannede mennesker og verdensledere konsekvent gjør det dårligere på høyst relevante spørreunderøkelser om verdensbildet enn sjimpanser ville gjort.

Forfatteren forkynner et; «Faktabasert» verdenssyn - noe som muliggjør at man fatter bedre beslutninger og får utrettet mer med mindre ved hjelp av å kontrollere vårt instinktive, tidvis overdramatiserte tankesett.

Boken er i all hovedsak inndelt i 10 kapitler, alle lettleste samt fylt med personlige erfaringer, praktiske eksempler, forskning og statistikk. Kapitlene i seg selv beskriver mange av dynamikkene forfatteren gjennom en livslang karriere har identifisert, samt enkle grep for å kunne gjøre noe med de. Eksempelvis går debatten om privatisering av helsetjenester i Norge til stadighet - Hvordan argumenteres det i saken?

Hvis man ser på fakta - tallenes tale - kan man ved hjelp av boken ganske fort konstatere at USA bruker mer enn dobbelt så mye penger på helsetjenester sammenlignet med mange andre vestlige land, men de har 3 år lavere forventet levealder.

Når Obama lanserte «Obama-care» ble den aktivt trenert og bredt kritisert i USA. Hvorfor? Høyst sannsynlig er det Roslings «Ensidighetsinstikt» som er i spill. Altså: Hvis alt du har er en hammer, da ser du bare spiker... Les: Hvis alt du har er kapitalisme og markedsøkonomi så blir det mange private helseforetak. Amerikanske helsetjenester generer altså et dårligere sluttresultat med mer enn dobbelt ressurspådrag?

-Prøv å foreslå for en hvilken som helst fabrikksjef at man skal lage et dårligere produkt til dobbel pris!

Sånn rent objektivt og faktabasert fremstår jo amerikanske helsetjenester som fullstendig ineffektive - det som er svært interessant er at jeg i samtale med amerikanere selv aldri har opplevd å møte noen som har vært svært positiv til helsereformer i USA. Kritikere av Rosling har uttalt at han har et altfor positivt syn på verden, samt bruker statistikk og tall manipulativt.

-Misbruk av statistikk er veldokumentert og absolutt et aspekt man skal ta innover seg, men jeg syns forfatteren gjennomgående lykkes med å argumentere logisk og rasjonelt.

Militær relevans?

Selv om boken i all hovedsak har praktiske eksempler fra global helse og de virkelig store trendene er det en enkel mental eksersis å henge det opp i militære knagger. Etter mitt syn har vi tidvis mye å gå på når det kommer til kritisk tenkning og rasjonell, faktabasert problemløsning i Forsvaret.

"Slik har vi alltid gjort det her", tradisjoner, SOP'er, THL'er, SO'er, GO'er, håndbøker, SAP/FIF, PRINSIX og reglementer gjør at man tidvis kommer frem til en ganske dårlig ressursutnyttelse - rent 'Faktabasert' sett. Hærsjefen har bestilt en; "Lojal, men ulydig hær" - det innebærer, slik jeg ser det, en Hær som består av kritisk tenkende mennesker. Jeg vil absolutt anbefale boken til et bredt utvalg - den vil utvilsomt bedre leserens evne til kritisk tenkning!

Hvordan står det til med kunnskapen om verdens tilstand? - Ta testen på www.gapminder.org (<10 min)