You've successfully subscribed to Stratagem
Great! Next, complete checkout for full access to Stratagem
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.

Faste skribenter

Siden 2020 har Stratagem inngått et samarbeid med Eckbos Legat. Hensikten er å styrke den norske forsvarsdebatten ved blant annet innkjøp av artikler fra anerkjente forfattere. Stratagem velger selv forfatter og tema.

Enkelte skribenter skriver også regelmessig for Stratagem. Våre nåværende kronikører er:

  • Harald Høiback
  • Anders Romarheim
  • Espen Stølan Holten
  • Nils Terje Lunde
  • Tom Kristiansen

Tidligere kronikører:

  • Sverre Diesen
  • Jacob Børresen
  • Anne-Margrete Bollmann
  • Tor-Arne Berntsen