You've successfully subscribed to Stratagem
Great! Next, complete checkout for full access to Stratagem
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.

Faste skribenter

Siden 2020 har Stratagem inngått et samarbeid med Eckbos Legat. Hensikten er å forbedre den norske forsvarsdebatten og inkluderer blant annet innkjøp av artikler fra anerkjente forfattere.

Visse skribenter skriver også regelmessig for Stratagem:

  • Oberstløytnant Harald Høiback
  • General (P) Sverre Diesen
  • Flaggkommandør (P) Jacob Børresen