Redaksjonen

Redaksjonen består av entusiastiske unge profesjonelle fra Forsvaret og sivile sikkerhets- og forsvarspolitiske institusjoner. I likhet med rådet dekker medlemmene i redaksjonen feltene politisk- og militærstrategisk nivå, det fellesoperative og grenspesifikke, og militærteknologi. Redaksjonen står for den daglige driften av Stratagem, sanker inn bidrag og kvalitetssjekker før publisering. Medlemmene i redaksjonen pleier og utvikler nettverket sitt innenfor eget ansvarsområde for å motivere for eksempel yngre offiserer til å dele sine meninger skriftlig.


Philip Matlary

Philip Matlary (1985) er major i Hæren og jobber i forsvarskommisjonen. Han har militær utdanning fra Krigsskolen samt gått på ingeniørhøyskole i Frankrike. I 2017 var han Hærens stipendiat i war studies og fullførte en mastergrad på King's College London. Philip er grunnlegger og sjefsredaktør på Stratagem.

Marius Kristiansen

Marius Kristiansen (1982) er major i Hæren, men innehar også noe tjenesteerfaring fra Sjøforsvaret. Hans militære utdanning består av befalsskolen for Kystartilleriet, Krigsskolen og stabsskole hos U.S. Marine Corps. I tillegg til sin militære utdanning har han en mastergrad fra Naval Postgraduate School i USA og et advanced certificate of terrorism studies fra St.Andrews i Storbritannia. Han har sitt spesialfelt innenfor kapasitetsbygging og assistanse i sikkerhets-sektoren.

Carl Waldemar Wilhelmsen

Carl Waldemar Wilhelmsen (1987) er major i Luftforsvaret og elev ved den nederlandske stabsskolen. Wilhelmsen har hele sin karriere fra Luftforsvaret, herunder befalsskole og Luftkrigsskolen, samt studier fra Forsvarsakademiet i København og Forsvarets høgskole. Han har drevet med luftoperasjoner i både NATO og FN. Carl har også styreverv i presidentskapet til Norges forsvarsforening, er tilknyttet som fagprofil for Utsyn, et forum for utenriks og sikkerhet, samt sitter i redaksjonsrådet til Luftled.

Mie Lunde

Mie Lunde (1994) er løytnant i Hæren og jobber som troppssjef i Artilleribataljonen. Hennes militære utdanning er fra Hærens befalsskole og Krigsskolen.

Juni Victoria Nordrum

Juni Victoria Nordrum (1992) er løytnant i Hæren og troppsjef stormingeniør. Hun har militær utdanning fra Krigsskolen og tar en mastergrad i ledelse ved Handelshøyskolen BI.

Tobias Holtan

Tobias Holtan (2000) er kadett ved operativ linje på Luftkrigsskolen, med interesse innenfor sikkerhetspolitikk og statsvitenskap. Videre er han styremedlem i Luftmilitært Samfund og opptatt av at både kadetter og ungt befal er med å forme forsvarsdebatten.

Njal Hoem

Njål Hoem (1984) er kaptein i Hæren. Hans militære utdanning består av Hærens befalsskole og Krigsskolen. I 2014 var han Hærens stipendiat i War Studies, og fullførte en mastergrad ved University of Glasgow.

Erik Fritz Unneland

Erik Fritz Unneland (1992) er Senior Kvartermester i Sjøforsvaret. Med fortid fra Hærens Befalsskole på Rena, patrulje- og skarpskyttertjeneste i 2.Bataljon, deployering til Irak, troppsersjant på Hærens Skole for Rekrutt og Fagutdanning. Erik har også en Bachelor i Beredskap og Krisehåndtering fra Høgskolen i Innlandet.

Siri Strand

Siri Strand (1991) er doktorgradsstipendiat ved King’s College London og ansatt ved Senter for etterretningsstudier ved Etterretningsskolen. Hun har tidligere jobbet som forsker ved Institutt for Forsvarsstudier/Forsvarets Høgskole og som vitenskapelig assistent ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Siri har fire års arbeidserfaring fra Utenriksdepartementet og internasjonal erfaring fra Hudson Institute’s Center for Political-Military Analysis i Washington D.C. Hun har en mastergrad i etterretning og internasjonal sikkerhet fra King’s College London og en bachelorgrad i internasjonale studier fra Universitetet i Oslo.

Krister Lervåg

Krister Nesfossen Lervåg (1983) er orlogskaptein i Sjøforsvaret, med tjeneste fra flere av Marinens seilende enheter. I tillegg til sjøoperativ tjeneste, har han tjenesteerfaring fra Hæren, hovedsakelig Telemark Bataljon, herunder deployeringer i Midtøsten og Afghanistan. Hans formelle utdannelse er fra Forsvarets Skole i Etterretning og Sikkerhet, og Sjøkrigsskolen.

Hanna Høegh

Hanna Høegh (2002) har avtjent førstegangstjeneste i kommunikasjonsenheten i Luftforsvaret. Gjennom tjenesten produserte hun innhold til internt og eksternt bruk, til Luftforsvaret og Forsvarets kanaler.


Tidligere medlemmer av redaksjonen:

  • Fredrik Fjeldsæter
  • Petter Lillehagen
  • Therese Leerbeck
  • Jostein Mattingsdal
  • Karen-Anna Eggen
  • Brage Bolstad-Andreassen
  • Sebastian Langvad