Redaksjonsrådet

Redaksjonsrådet består av en rekke fagpersoner med spesialkompetanse innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk. Sammen dekker medlemmene blant annet feltene politisk- og militærstrategisk nivå, det fellesoperative og grenspesifikke, og militærteknologi. Redaksjonsrådet bidrar med råd om innhold og retningen for prosjektet. Rådet er også behjelpelig med nettverksbygging slik at redaksjonen kan få tak i relevante bidragsytere.  


Alexander Beadle

Alexander Beadle Alexander W. Beadle (1988) er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han arbeider med sikkerhetspolitiske fremtidsstudier for Forsvaret, og har en særlig interesse for vanlige tankefeil i forsvarsplanlegging. Tidligere har han forsket på militærmaktens nytteverdi i humanitære intervensjoner. Han har en bachelor- og mastergrad innenfor krig og konflikt fra King's College London (2007-2011). For tiden arrangerer han FFIs prediksjonsturnering.

Kate Hansen Bundt

Kate Hansen Bundt Bundt (f.1962) er statsviter og generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité. Hennes fagekspertise omfatter Tysklands politiske utvikling og rolle i Europa, den europeiske integrasjonsprosessen (EU) og NATO. Hun gjennomførte i 2009 Sjefskurs 3 ved FHS. Fra 2007-09 var Bundt medlem av det regjeringsoppnevnte «Utvalg for sikkerhetspolitikk, nedrustning of internasjonale utfordringer mot norsk sikkerhet», og fra desember 2014 til mai 2015 deltok hun i Ekspertgruppen for forsvaret av Norge, som leverte rapporten «Et felles løft». Bundt har en rekke styreverv innen forskningsmiljøet og er en hyppig benyttet ekspertkommentator i media.

Terje Bruøygard

Terje Bruøygard Terje Bruøygard (f.1974) er oberstløytnant i Hæren og studieleder ved det Amerikanske marinekorpsets Command and Staff College i Quantico. Han har hatt mange stillinger i Hæren, senest som sjef for Telemark bataljon. Bruøygard har også tjenestegjort i Sikkerhetspolitisk avdeling i FD. Bruøygard har deployert til Afghanistan og Irak. I tillegg til nasjonal militær utdanning har Bruøygard utdanning og en mastergrad fra Marine Corps University.

Tormod Heier

Tormod Heier Tormod Heier er oberstløytnant i Hæren og forsker ved Forsvarets høgskole. Han har tidligere tjenestegjort i blant annet Etterretningstjenesten, Forsvarsdepartementet og Afghanistan. Heier har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitet i Oslo og har utgitt en rekke bøker om norsk og europeiske forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Dag Henriksen

Dag Henriksen Dag Henriksen (f. 1972) er oberstløytnant i Luftforsvaret, og er forskningsleder ved FHS/Luftkrigsskolen. Henriksen har operativ bakgrunn fra kontroll- og varslingsbransjen (air battle management), og har tjenestegjort i Baltikum, Afghanistan og ved US Air Force Research Institute. Han har krigsskole, stabsskole, Forsvarets Sjefskurs, og PhD fra universitetet i Glasgow. Han var avdelingssjef/seksjonssjef for luftmakt og luftmilitær ledelse ved Luftkrigsskolen (2013-2020). Henriksen er professor i moderne historie (militære studier), og har gitt ut en rekke artikler og bøker om sammenhengen mellom politiske målsettinger og anvendelsen av militære virkemidler.

Halvor Johansen

Halvor Johansen Halvor Johansen (1969) er brigader i Hæren, og har bred tjenesteerfaring fra Hæren, Forsvarets spesialstyrker og Forsvarsstaben. Han har tjenestegjort flere ganger i Kosovo og Afghanistan, og er for tiden sjef for Cyberforsvaret. Johansen har utdannelse fra Krigsskolen, en mastergrad i militære studier fra Forsvarets Høgskole samt gjennomført NATO Defence College. Hans spesialfelt er strategi og operasjoner, og han har utgitt flere artikler og en bok om fellesoperasjoner.

Janne Haaland Matlary

Janne Haaland Matlary Janne Haaland Matlary er professor i statsvitenskap ved Univ i Oslo og ved Avdeling for Militærstrategi og Operasjoner ved Forsvarets Høgskole. Hennes forskningsfelt er primært strategi og sikkerhetspolitikk med vekt på NATO og Europa. Hennes siste bøker, støttet av Forsvarsdepartementet, er Hard Power in Hard Times: Can Europe Act Strategically? og The UK's Defence after Brexit: Britain's Alliances, Coalitions, and Partnerships, (med dr Robert Johnsen, Oxford University; begge Palgrave Macmillan, 2018). I 2019 har hun og Robert Johnsen et bokprosjekt med støtte fra Fd om militærstrategi i Europa. Haaland Matlary var statssekretær i UD, 1997-2000 og har en rekke nasjonale og internasjonale verv. Hun var medlem av Forsvarspolisk Utvalg og Ekspertgruppen for Forsvaret. Hun er medlem av Det Pavelige Vitenskapsakademi og er spaltist om utenriksspørsmål i Dagens Næringsliv.

Torgeir Mørkved

Torgeir Mørkved Torgeir Mørkved (1978) er for tiden i permisjon fra Forsvaret og er forskningsleder for Asymmetrisk krigføring ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). På FFI støtter han Forsvarets spesialsstyrker med langtidsplanlegging, teknologiutvikling og innovasjon. I tillegg jobber han med å forstå hvordan den teknologiske utviklingen vil påvirke norske militære operasjoner i framtiden. Mørkved startet sin militære utdanning på Befalsskolen for feltartilleriet og gikk senere på Krigsskolen. I tillegg til den militære utdanningen har han en Master of Management fra BI.

Tor Ivar Strømmen

Tor Ivar Strømmen Tor Ivar Strømmen (1972) er orlogskaptein i Sjøforsvaret og er no hovudlærar maritime operasjonar ved Sjøkrigsskulen. Han har tung operativ erfaring frå MTB, fregatt og ulike operative stabsstillingar i Sjøforsvaret, inklusive N3 i NorTG, og NATO (i SNMG1). I tillegg til si militære utdanning har han mastergrad i historie frå Universitetet i Bergen. Hans spesialfelt er sjøkrigshistorie, sjømakt, strategi og strategisk tenking.

Henrik Urdal

Henrik Urdal Henrik Urdal er direktør og forsker I ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Han har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2007). Urdal har tidligere vært redaktør for Journal of Peace Research, og gjesteforsker ved Harvard Kennedy School (2011-2012) og East-West Center (2005-2006). Han har publisert i ledende internasjonale tidsskrifter innenfor statsvitenskap, internasjonal politikk, demografi, geografi og utviklingsstudier, og har hatt oppdrag for organisasjoner som Verdensbanken, FN, og USAID. Hans spesialfelt er befolkningsutvikling og konflikt.