Samarbeidspartnere

Stratagem samarbeider med en rekke andre fora for diskusjon om Forsvaret: Norsk Militært Tidsskrift, Luftled, og kadettavisene Forposten, Dogwatch og Jet Set.

Norsk Militært Tidsskrift - Harald Høiback

Harald Høiback Harald Høiback (1969) er oberstløytnant i Luftforsvaret og nestkommanderende ved Forvarets museer. I tillegg til tjeneste i Forsvarsdepartementet og ved diverse skoler i Forsvaret, inkluderer hans militære karriere tjeneste i Finnmark under den kalde krigen, og stabsstillinger i Afghanistan. I tillegg til sin militære utdanning har han en mastergrad i historie fra Universitetet i Glasgow og en doktorgrad i filosofi fra Universitet i Oslo. Han har sitt spesialfelt innenfor doktriner og militær idéhistorie.

Luftled - Svein Holtan

Luftled Svein Holtan har erfaring fra Hæren og fra Luftforsvaret. Han har fire års Luftkrigsskole med fordypning i Luftmakt og sikkerhetspolitikk, og han har Forsvarets stabsskole del II. I tillegg har han studert medievitenskap på NTNU. Holtan har tjenestegjort på Ørland, i Luftforsvarets toppledelse og vært hovedlærer i informasjonsoperasjoner på Stabsskolen. Han har tjenestegjort i ISAF HQ i Afghanistan. Siste militære stilling var innen langtidsplanlegging i FD. Etter 21 år forlot han Forsvaret som oberstløytnant og startet opp som avdelingsdirektør i Politidirektoratet. Siden 2011 har han vært konsulent. I dag driver han et eget etablert konsulentselskap som er spesialisert innen forsvar, sikkerhet og beredskap. Svein Holtans brede erfaring og kontaktflate i kombinasjon med rollen som redaktør for det luftmilitære tidsskriftet Luftled gjør ham til en naturlig samarbeidspartner for Stratagem.

Forposten - Krigsskolen

Forposten Forposten er Krigsskolens egen skoleavis. Det skal være et forum som bidrar til diskusjon omkring sentrale temaer innenfor offisersyrket og militærfaglige områder, i tillegg til å skape glede og samhold hos kadettmassen.Innholdet har et bredt spekter med alt fra aktuelle artikler, leserbrev, meninger, aktiviteter på skolen og humoristiske innslag.

Dogwatch - Sjøkrigsskolen

Dogwatch Dogwatch er magasinet til Valkyrien og utgis flere ganger i året. Her finner man litt løst og fast om hva som har skjedd på sjøkrigsskolen, samt artikler om aktuelle temaer som opptar kadettene. Kadettene lager magasinet selv, med unntak av trykking. Stoff som kommer inn til redaksjonen er som regel skrevet av den jevne kadett og har alt fra politisk vinkling, til turtips.

Jet Set - Luftkrigsskolen

Jet Set Jet Set er magasinet for kadetter ved Luftkrigsskolen i Trondheim. Bladet har eksistert siden 1987, utgis tre ganger i året og er drevet av kadetter ved skolen på frivillig basis. Kadettmagasinet et både formelt og uformelt talerør og kanal inn i viktige fora i Forsvaret. Magasinet er Kadettsamfunnets ansikt utad, og skal adressere temaer relatert til kadettene og livet ved skolen eller tjenesten. Temaene kan omhandle undervisnings- og utdanningsmessige forhold, faglige artikler og temaer knyttet til aktiviteter og hendelser i Kadettsamfunnet, Luftkrigsskolen eller sågar Luftforsvaret.