Samarbeidspartnere

Stratagem samarbeider med andre fora for diskusjon om Forsvaret. Kadettavisene bruker blant annet Stratagem som publiseringsplatform.

Norsk Militært Tidsskrift - Harald Høiback

Harald Høiback Harald Høiback (1969) er oberstløytnant i Luftforsvaret og nestkommanderende ved Forvarets museer. I tillegg til tjeneste i Forsvarsdepartementet og ved diverse skoler i Forsvaret, inkluderer hans militære karriere tjeneste i Finnmark under den kalde krigen, og stabsstillinger i Afghanistan. I tillegg til sin militære utdanning har han en mastergrad i historie fra Universitetet i Glasgow og en doktorgrad i filosofi fra Universitet i Oslo. Han har sitt spesialfelt innenfor doktriner og militær idéhistorie.

Polyteknisk Forening - Brede Hertzenberg

Brede Hertzenberg Brede Hertzenberg er Strategisk rådgiver for Sjef Hæren. Han har drevet med utvikling, langtidsplanlegging og strategisk kommunikasjon i Forsvaret i en årrekke, og har tjenestegjort internasjonalt blant annet i Afghanistan og USA. Han er medforfatter av Utdanningsdirektiv 1: Hæren, og Hæren: Visjon 2035.
Brede er styreleder i nettverk for Samfunnssikkerhet hos Polyteknisk Forening, utdannet statsviter fra London School of Economics, samt tidligere journalist og PR-rådgiver.

Luftled - Svein Holtan

Luftled Svein Holtan har erfaring fra Hæren og fra Luftforsvaret. Han har fire års Luftkrigsskole med fordypning i Luftmakt og sikkerhetspolitikk, og han har Forsvarets stabsskole del II. I tillegg har han studert medievitenskap på NTNU. Holtan har tjenestegjort på Ørland, i Luftforsvarets toppledelse og vært hovedlærer i informasjonsoperasjoner på Stabsskolen. Han har tjenestegjort i ISAF HQ i Afghanistan. Siste militære stilling var innen langtidsplanlegging i FD. Etter 21 år forlot han Forsvaret som oberstløytnant og startet opp som avdelingsdirektør i Politidirektoratet. Siden 2011 har han vært konsulent. I dag driver han et eget etablert konsulentselskap som er spesialisert innen forsvar, sikkerhet og beredskap. Svein Holtans brede erfaring og kontaktflate i kombinasjon med rollen som redaktør for det luftmilitære tidsskriftet Luftled gjør ham til en naturlig samarbeidspartner for Stratagem.

Forposten - Mie Lunde og Linnea Sibbern

Mie Lunde og Linnea Sibbern Linnea Sibbern og Mie T.K. Lunde er kadetter ved Krigsskolen, i kull Fleischer og Aarsæther, og jobber for skoleavisen, Forposten. Kadett Sibbern startet i Forsvaret i 2016, som soldat i Ingeniørbataljonen. Etter Krigsskolen går veien videre som MilGeo-offiser. Kadett Lunde startet i Forsvaret i 2013, på Befalsskolen kp.A. Etter det har hun jobbet som lagfører i sanitetstroppen i 2.bataljon og veileder på HBS kp.A. Etter Krigsskolen skal hun fortsette videre i Artilleribataljonen.

Dogwatch - Siri Aamodt

Siri Aamodt Siri Aamodt er kadett ved Sjøkrigsskolen og redaktør for skoleavisen, Dogwatch. Hun startet i Forsvaret i 2016, på forvaltningslinjen til Hærens befalsskole. Etter dette har hun jobbet innenfor HR ved 133 Luftving på Andøya. I 2018 begynte hun på bachelor i logistikk ved Forsvartes Høyskole. Siste del av utdanningen gjennomføres i Bergen, før hun skal gjennomføre plikttjenesten sin i Luftforsvaret.

Jet Set - Malin Dahlstrøm

Malin Dahlstrøm Malin Dahlstrøm er kadett i 2.avdeling på Lufktrigsskolen og redaktør i Jet Set. Hun begynte i Forsvaret i 2015 som soldat i Sambandsbataljonen. Etter det gikk hun befalsskole i Luftforsvaret, og har jobbet i Kontroll og Varsling frem til 2019. Siden da tar hun en bachelor i ledelse og luftmakt.

Skynet -

Skynet