Stratagem samarbeider med andre fora for diskusjon om Forsvaret. Kadettavisene bruker blant annet Stratagem som publiseringsplatform.

Norsk Militært Tidsskrift - Harald Høiback

Harald Høiback Harald Høiback (1969) er oberstløytnant i Luftforsvaret og nestkommanderende ved Forvarets museer. I tillegg til tjeneste i Forsvarsdepartementet og ved diverse skoler i Forsvaret, inkluderer hans militære karriere tjeneste i Finnmark under den kalde krigen, og stabsstillinger i Afghanistan. I tillegg til sin militære utdanning har han en mastergrad i historie fra Universitetet i Glasgow og en doktorgrad i filosofi fra Universitet i Oslo. Han har sitt spesialfelt innenfor doktriner og militær idéhistorie.

Polyteknisk Forening - Brede Hertzenberg

Brede Hertzenberg Brede Hertzenberg er Strategisk rådgiver for Sjef Hæren. Han har drevet med utvikling, langtidsplanlegging og strategisk kommunikasjon i Forsvaret i en årrekke, og har tjenestegjort internasjonalt blant annet i Afghanistan og USA. Han er medforfatter av Utdanningsdirektiv 1: Hæren, og Hæren: Visjon 2035.
Brede er styreleder i nettverk for Samfunnssikkerhet hos Polyteknisk Forening, utdannet statsviter fra London School of Economics, samt tidligere journalist og PR-rådgiver.

Luftled - Svein Holtan

Luftled Svein Holtan har erfaring fra Hæren og fra Luftforsvaret. Han har fire års Luftkrigsskole med fordypning i Luftmakt og sikkerhetspolitikk, og han har Forsvarets stabsskole del II. I tillegg har han studert medievitenskap på NTNU. Holtan har tjenestegjort på Ørland, i Luftforsvarets toppledelse og vært hovedlærer i informasjonsoperasjoner på Stabsskolen. Han har tjenestegjort i ISAF HQ i Afghanistan. Siste militære stilling var innen langtidsplanlegging i FD. Etter 21 år forlot han Forsvaret som oberstløytnant og startet opp som avdelingsdirektør i Politidirektoratet. Siden 2011 har han vært konsulent. I dag driver han et eget etablert konsulentselskap som er spesialisert innen forsvar, sikkerhet og beredskap. Svein Holtans brede erfaring og kontaktflate i kombinasjon med rollen som redaktør for det luftmilitære tidsskriftet Luftled gjør ham til en naturlig samarbeidspartner for Stratagem.

Forposten - Nicholas Tidemann

Nicholas Tidemann Nicholas K. Tidemann er kadett ved Krigsskolen og redaktør for skoleavisen, Forposten. Før han ble kalt inn i forsvaret tok han en Bachelor of Arts, Animation & Interactive Design ved Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT). Kun få uker etter han hadde returnert til Norge startet han sin militære i 2013 som presse og infosoldat på Rygge flystasjon. Etter 6 måneder i tjeneste startet han på luftforsvarets befalsskole og tok fagutdanning i Bodø, innen luftvernfaget. Han jobbet som lagfører og senere instruktør for befalselever på Ørland flystasjon. Nå går Tidemann første året operativ linje på Linderud og skal senere inn i et nyopprettede kampluftvernet.

Dogwatch - Marthe S. Stærkebyen

Marthe Stærkebye Marthe S. Stærkebye er kadett ved Sjøkrigsskolen og redaktør for skoleavisen, Dogwatch. Hun kom inn i forsvaret i 2015 på Luftforsvarets befalsskole, og jobbet så et halv år som rekruttskoleinstruktør på KNM Harald Haarfagre. Hun fortsatte å jobbe ett år til ved KNM HH som troppssjef, før hun i 2017 begynte på en bachelor i logistikk og ressursstyring. Første året ble gjennomført på Luftkrigsskolen i Trondheim, hvor hun bl.a. satt i JetSet-redaksjonen. De to siste årene av bacheloren foregår i Bergen, før hun skal ut og gjennomføre plikttjenesten sin i Luftforsvaret.

Jet Set -

Ingrid Heksem Olsen Ingrid Heksem Olsen er kadett ved Luftkrigsskolen og redaktør for skoleavisen Jet Set. Hun har tidligere jobbet med information management på J3-avdelingen på FOH. Ingrid er på sitt andre år på Luftkrigsskolen og skal jobbe i bransjen kontroll og varsling etter skolen.

Skynet -

Skynet