You've successfully subscribed to Stratagem
Great! Next, complete checkout for full access to Stratagem
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.

Samarbeidspartnere

Stratagem samarbeider med andre fora for diskusjon om Forsvaret. Kadettavisene bruker blant annet Stratagem som publiseringsplatform.

Norsk Militært Tidsskrift - Harald Høiback

Harald Høiback Harald Høiback (1969) er oberstløytnant i Luftforsvaret og nestkommanderende ved Forvarets museer. I tillegg til tjeneste i Forsvarsdepartementet og ved diverse skoler i Forsvaret, inkluderer hans militære karriere tjeneste i Finnmark under den kalde krigen, og stabsstillinger i Afghanistan. I tillegg til sin militære utdanning har han en mastergrad i historie fra Universitetet i Glasgow og en doktorgrad i filosofi fra Universitet i Oslo. Han har sitt spesialfelt innenfor doktriner og militær idéhistorie.

Polyteknisk Forening - Brede Hertzenberg

Brede Hertzenberg Brede Hertzenberg er Strategisk rådgiver for Sjef Hæren. Han har drevet med utvikling, langtidsplanlegging og strategisk kommunikasjon i Forsvaret i en årrekke, og har tjenestegjort internasjonalt blant annet i Afghanistan og USA. Han er medforfatter av Utdanningsdirektiv 1: Hæren, og Hæren: Visjon 2035.
Brede er styreleder i nettverk for Samfunnssikkerhet hos Polyteknisk Forening, utdannet statsviter fra London School of Economics, samt tidligere journalist og PR-rådgiver.

Luftled - Svein Holtan

Luftled Svein Holtan har erfaring fra Hæren og fra Luftforsvaret. Han har fire års Luftkrigsskole med fordypning i Luftmakt og sikkerhetspolitikk, og han har Forsvarets stabsskole del II. I tillegg har han studert medievitenskap på NTNU. Holtan har tjenestegjort på Ørland, i Luftforsvarets toppledelse og vært hovedlærer i informasjonsoperasjoner på Stabsskolen. Han har tjenestegjort i ISAF HQ i Afghanistan. Siste militære stilling var innen langtidsplanlegging i FD. Etter 21 år forlot han Forsvaret som oberstløytnant og startet opp som avdelingsdirektør i Politidirektoratet. Siden 2011 har han vært konsulent. I dag driver han et eget etablert konsulentselskap som er spesialisert innen forsvar, sikkerhet og beredskap. Svein Holtans brede erfaring og kontaktflate i kombinasjon med rollen som redaktør for det luftmilitære tidsskriftet Luftled gjør ham til en naturlig samarbeidspartner for Stratagem.

Forposten - Mie Lunde og Linnea Sibbern

Mie Lunde og Linnea Sibbern Linnea Sibbern og Mie T.K. Lunde er kadetter ved Krigsskolen, i kull Fleischer og Aarsæther, og jobber for skoleavisen, Forposten. Kadett Sibbern startet i Forsvaret i 2016, som soldat i Ingeniørbataljonen. Etter Krigsskolen går veien videre som MilGeo-offiser. Kadett Lunde startet i Forsvaret i 2013, på Befalsskolen kp.A. Etter det har hun jobbet som lagfører i sanitetstroppen i 2.bataljon og veileder på HBS kp.A. Etter Krigsskolen skal hun fortsette videre i Artilleribataljonen.

Dogwatch - Siri Aamodt

Siri Aamodt Siri Aamodt er kadett ved Sjøkrigsskolen og redaktør for skoleavisen, Dogwatch. Hun startet i Forsvaret i 2016, på forvaltningslinjen til Hærens befalsskole. Etter dette har hun jobbet innenfor HR ved 133 Luftving på Andøya. I 2018 begynte hun på bachelor i logistikk ved Forsvartes Høyskole. Siste del av utdanningen gjennomføres i Bergen, før hun skal gjennomføre plikttjenesten sin i Luftforsvaret.

Jet Set - Malin Dahlstrøm

Malin Dahlstrøm Malin Dahlstrøm er kadett i 2.avdeling på Lufktrigsskolen og redaktør i Jet Set. Hun begynte i Forsvaret i 2015 som soldat i Sambandsbataljonen. Etter det gikk hun befalsskole i Luftforsvaret, og har jobbet i Kontroll og Varsling frem til 2019. Siden da tar hun en bachelor i ledelse og luftmakt.

Skynet -

Skynet