Sjef Luftforsvarets leseliste 2024

Sjef Luftforsvarets leseliste 2024

. 8 minutter å lese

 Sjef Luftforsvarets leseliste er ment som en inspirasjon og en veiledning for Luftforsvarets personell som ønsker å tilegne seg ny kunnskap og utvikle seg selv som luftmaktbevisst spesialist, offiser eller sivilt tilsatt.

Leselisten har fokus på luftmakt og luftmilitær ledelse, men tar hensyn til at krigføring og luftmaktutøvelse er tverrfaglig, og listen vil derfor inneholde titler som ikke nødvendigvis er snevert knyttet til luftoperasjoner eller ledelse av luftmilitære avdelinger (etikk, jus, makt, historie, politikk, psykologi, sosiologi, organisasjon, etc.)      

Av samme grunn vil listen heller ikke være begrenset til akademiske og vitenskapelige titler, men kan også inneholde annen sakprosa, journalistikk og skjønnlitteratur.

Listen inneholder aktuelle titler, enten nyutgitte de siste årene, eller titler som er aktualiserte gjennom hendelser i Norge eller verden. I 2024 er det derfor i tillegg til bøker som tar for seg aktuelle konfliktområder lagt vekt på teknologisk utvikling og særlig kunstig intelligens både i fagbøker, podkaster og ikke minst årets skjønnlitterære titler.

Ledelse

Rino Bandlitz Johansen og Jan Ketil Arnulf (red), Militær leder- og ledelsesutvikling i teori og praksis, Universitetsforlaget 2023

Boken springer ut av et forskningsprosjekt ved Forsvarets Høgskole om leder- og ledelsesutvikling. I 25 kapitler belyser en rekke forskere bokens kjernespørsmål – hva er de sentrale trekkene ved militær leder- og ledelsesutvikling? Boken er primært rettet mot Forsvarets utdanningsinstitusjoner, men vil også være nyttig for alle dem som er involvert i lederutvikling i Forsvarets linjeorganisasjon, og i lederutvikling utenfor Forsvaret. Boken er utgitt som «Open Access» og fritt tilgjengelig fra Universitetsforlaget: https://www.idunn.no/doi/book/10.18261/9788215064710-23

Teknologi og utvikling

Inga Strümke, Maskiner som tenker, Kagge 2023

Inga Strümkes bok om kunstig intelligens har stått og står nok på mange lese- og ønskelister nå, og Sjef Luftforsvarets er ikke noe unntak. I denne boken introduserer og forklarer hun på en tilgjengelig måte kunstig intelligens. En teknologi som nylig har hatt sitt gjennombrudd som en tilgjengelig «hverdagsteknologi» og som utvilsomt vil spille en stor rolle både i krigføring og i samfunnslivet framover. En bok for alle som vil forstå mer av hva kunstig intelligens handler om.

Kenneth Payne, I, Warbot. The Dawn of Artificially Intelligent Conflict, Hurst, 2021

Kenneth Payne tar også for seg kunstig intelligens og autonomi, og særlig hvordan de vil forandre framtidens krig. Krigsroboter vil være raskere, mer fleksible og dødeligere enn dagens våpen. Payne diskuterer også hvordan slike krigsroboter kan reguleres. – de er trolig så nyttige at toget har gått for et forbud. Dette er en god bok for å lære mer om hvordan disse nye teknologiene kan komme til å virke i krig.   

Camilla Guldahl Cooper og Dag Henriksen (red), Autonomi i militære operasjoner, Cappelen Damm Akademisk, 2023

Denne antologien tar opp hvordan autonomi vil påvirke militære operasjoner. Noen av Norges fremste eksperter tar for seg denne fremvoksende teknologien i ulike perspektiver, og gir slik en bred behandling av temaet. Boken bidrag er inndelt etter det teknologiske utgangspunktet, betydningen av autonomi for militære operasjoner, samt etiske og juridiske perspektiver. Boken gir slik mulighet til å fordype seg mer i utvalgte aspekter av autonomi og krigføring. 

Militærmakt, operasjoner og sikkerhetspolitikk

Harald Høiback, Krigføring - hvordan kriger planlegges, utføres og vinnes, J.M. Stenersens Forlag, 2023

Harald Høiback har skrevet en oversiktsbok om krigføring. Han er innom strategi og taktikk, landkrig, sjøkrig, luftkrig og spesialstyrker. Krig uten mennesker, cyber og autonomi, samt krig mot mennesker – sivile som mål - har fått egne kapitler. Boken avsluttes med et kapittel om sammenhengene mellom krig og kultur. Den er skrevet med tanke på et bredt publikum og passer kanskje best for den som er en relativ nykommer til krig og konflikt, eller vil begynne å utvide horisonten utover eget domene.   

Sverre Diesen, Krig, konflikt og militærmakt - norsk forsvar i en endret verden, Gyldendal 2023

Sverre Diesen er en militær tenker en ikke kommer utenom i norsk forsvarsdebatt, han skriver godt og er ikke redd for å mene noe. I denne boken sveiper han gjennom krigen i fortiden, krigen slik den er og krigen i framtiden. Behandlingen av teknologisk utvikling og hvordan den virker på krigen er særlig interessant. Selvfølgelig trekker Diesen konklusjoner for det norske Forsvaret, og den som er opptatt av norsk forsvarspolitikk vil ikke være uberørt av å lese denne boken.

Bjørn Terjesen og Hans Jørgen B. Wiborg (red) Sjømakt. Politikk, strategi og militære operasjoner i det maritime domenet, Fagbokforlaget 2023

Norge er i strategisk perspektiv en øy, og vi forvalter enorme verdier i havet. Konfliktene i Svartehavet og Rødehavet er påminnelser om hvordan havene er livsviktige transportårer for ikke bare kyststater, men hele det globale samfunnet. Luftforsvaret har nye maritime patruljefly, og er i ferd med å gjeninnføre våpen med kapasitet mot sjømål i kampflyvåpenet. Forståelse for sjømakt er nødvendig for mange og nyttig for enda flere luftmaktsutøvere. Denne antologien er en bred behandling av sjømakt fra mange sider. Boken anbefales for den som vil sette seg inn i et domene som alltid har vært, og alltid vil være viktig for Norge og det norske Forsvaret.

Konflikter og konfliktområder

John Færseth, Spesialoperasjon. Ukraina og Russland 2004-2023, Humanist forlag, 2023

Det er ikke lett å vite hvor man skal begynne i en etter hvert stor bokhøst om krigen i Ukraina. For den som vil bevege seg videre fra nyhetsstrømmens bruddstykker er Spesialoperasjon en god start. Etter en kort historisk bakgrunn begynner Færseth historien om dagens krig tilbake i 2004, og med Russlands tiltak mot Ukraina i forbindelse med «Oransjerevolusjonen». Framstillingen er kronologisk, enkel å følge og uten tungt fag- og stammespråk.   

Serhii Plokhy, Angrepet - Ukraina-krigen og historiens tilbakekomst, Spartacus, 2023

Den anerkjente forskeren Serhii Plokhy gir i denne boken en god historisk og kulturell kontekst for å forstå tankegangen til partene bedre. Krigens gang fram til høsten 2022 er også godt og grundig framstilt. Boken passer for den som ønsker å komme litt bak nyhetsstrømmen og forstå hvorfor krigen kom og hvorfor den har artet seg som den har gjort.

Jørgen Jensehaugen, En kort introduksjon til Israel-Palestina-konflikten, Cappelen Damm Akademisk, 2022

Det brutale angrepet på Israel fra Gaza i oktober i fjor og Israels kampanje i Gaza har igjen brakt denne langvarige og konflikten inn i sentrum av begivenhetene. I serien med «korte introduksjoner» er Jørgen Jensehaugens bok om Israel-Palestinakonflikten en god start for den som har lyst til å sette seg inn i eller friske opp egen kunnskap om bakgrunnen.

Hulda Kjeang Mørk, En kort introduksjon til Irans moderne historie, Cappelen Damm Akademisk, 2023

Når Houthi-militsen i Jemen har begynt å angripe skip i Rødehavet, er det med politisk og teknisk støtte fra Iran. Den islamske republikken spiller en sentral rolle i maktdynamikken i Midtøsten, som også får helt håndgripelige konsekvenser for oss. Derfor er det nyttig å forstå Iran, og Hulda Kjeang Mørks korte introduksjon til landets moderne historie er et godt utgangspunkt for den som vil begynne.

Carter Malkasian, The American War in Afghanistan – A History, Oxford University Press, 2023

“Evighetskrigen” I Afghanistan har satt spor i det norske Forsvaret, og mange ansatte er veteraner derfra. I 2021 trakk koalisjonen seg ut etter 20 år, og Afghanistan er inntil videre historie for oss. Carter Malkasian har skrevet en autoritativ oversikt over krigen fra begynnelsen i 2001, i siste utgave oppdatert med utviklingen fram til 2021. Boken anbefales for alle som ønsker seg en oversikt over krigen og prøve å forstå hvorfor det var så vanskelig å skape varig fred og stabilitet i Afghanistan.

Henrik Thune, Strengt fortrolig - Norges hemmelige forsøk på å stanse krigen i Libya, J. M. Stenersens forlag, 2023

Henrik Thune beskriver i denne boka norske diplomaters til syvende og sist fåfengte forsøk på å unngå og etter hvert stoppe krigen i Libya i 2011. Den gir et innblikk i hvordan det norske utenriksdepartementet arbeider, om ulike tilnærminger mellom en småstat og stormakter, og om diktatorers ofte manglende virkelighetsforståelse. Boken anbefales for den som vil vite mer om andre tilnærminger til konfliktløsning og om hvorfor krig av og til likevel later til å være uunngåelig.

Njord Wegge (red), Sikkerhetspolitikk og militærmakt i Arktis, Cappelen Damm Akademisk, 2023

I denne antologien behandler en rekke eksperter, akademikere og praktikere, våre egne nærområder – Nordområdene. Blant annet tar de for seg land-, sjø- og luftmakt i Arktis, strategisk kontekst, slaget om Narvik som eksempel på krigføring under arktiske forhold, og spørsmålet om norsk tilstedeværelse på Svalbard. Boka ble i sin tid påbegynt for å svare på et behov hos krigsskolekadetter, og passer slik godt for utøvere som vil utvide horisonten sin om disse spørsmålene.   

Sylo Taraku, krigens kontinent. Europa etter den kalde krigen, Res Publica, 2023

Taraku har skrevet en oversiktlig og lettlest innføringsbok om krigene i Europa etter den kalde krigen. Boken henvender seg i utgangspunktet til en bred leserskare, og den er en fin innføringsbok i mange av de utfordringene som fulgte i kjølvannet av at både Jugoslavia og Sovjetunionen gikk i oppløsning. Ikke minst er det spennende at en norsk forfatter skriver en slik bok uten spesielt søkelys på norske forhold, men legger an en bred analyse av Europas kriger etter den kalde krigen; han sveiper innom Slovenia, Kroatia, Bosnia, Kosovo, Moldova, Tsjetsjenia og Georgia, før han runder av med krigen i Ukraina.

Skjønnlitteratur

Ted Chiang, Exhalation, Alfred A. Knopf, 2019

Ted Chiangs er en av science fiction-forfatterne med de mest originale og tankevekkende fremstillingene av AI. Alle novellene i denne samlingen er verd å lese, men ikke alle handler om AI. Kortromanen «The Lifecycle of Software Objects» er kanskje særlig interessant, og utforsker etiske spørsmål omkring evnen til å behandle eventuelle intelligente maskiner som autonome vesener.

Ann Leckie, Ancillary Justice, Orbit, 2013.

I Ann Leckies science fiction-roman etterforsker et krigsromskip sitt eget drap. I en verden hvor krig føres av AI hiveminds som bruker menneskekropper styrt av AI som «ancillaries» utforsker den spørsmål omkring identitet, språk og AIs status og funksjon. Dette er den første boken i The Imperial Radch trilogy. 

Podkaster

Forsvarets forskningsinstitutt: Ugradert

Forsvarets Forskningsinstitutts podkast tar ikke uventet for seg mange teknologiske spørsmål, som hvordan Forsvaret kan ta i bruk 3D-printing og hva elektromagnetisk krigføring er, men presenterer også andre sider ved instituttets forskning. Her bør det være mulig å finne noe for de fleste.  

US Air Force, Air University: Air Force Doctrine Podcast

En podkast helt dedikert til luftmaktsdoktrine og luftoperasjoner hører naturlig hjemme på Sjef Luftforsvarets leseliste. Her er samtaler med ledende eksperter på sine felt – først og fremst fra US Air Force.

Modern War Institute at West Point: MWI podcast

Modern War Institutes MWI Podcast tar opp både aktuelle og historiske hendelser. Selv om de springer ut fra et forskningsmiljø på den amerikanske Hærens krigsskole West Point, handler det ikke bare om landmakt og landoperasjoner.


Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret