Å lede en gruppe mennesker hvor alle er tilnærmet like er ofte en enklere oppgave, og samtidig ofte en mer behagelig opplevelse, sammenlignet med å lede en gruppe bestående av ulike individer.

Men, hvilken gruppesammensetning er den beste for å generere gode og helhetlige løsninger på utfordringer man møter i dagens samfunn? Er dette mulig å svare på? Er den ene sammensetningen alltid eller aldri bedre enn den andre? Stratagem ønsker å øke oppmerksomheten omkring verdien av mangfold.

I den forbindelse vil Stratagem presentere en artikkelserie med mangfold som tema. I løpet av de kommende ukene vil vi publisere en artikkel innen temaet hver onsdag.

Women in the U.S. military
NATO SOF force mulitplier - Part 1
NATO SOF force mulitplier - Part 2
Integration of Women in US SOF
Mangfold i task force telemark bataljonKommer 18/9


Foto: Odd Einar Nygård, Terje Bruøygard og Camilla Brevik Hågensen (Forsvaret)