Artikkelserie: mangfold

Artikkelserie: mangfold

. 1 min read

Marius Kristiansen

Hæroffiser som også har tjenesteerfaring fra Sjøforsvaret. Har militær utdanning fra befalsskolen for Kystartilleriet, Krigsskolen Linderud og stabsskole hos U.S. Marine Corps.

Å lede en gruppe mennesker hvor alle er tilnærmet like er ofte en enklere oppgave, og samtidig ofte en mer behagelig opplevelse, sammenlignet med å lede en gruppe bestående av ulike individer.

Men, hvilken gruppesammensetning er den beste for å generere gode og helhetlige løsninger på utfordringer man møter i dagens samfunn? Er dette mulig å svare på? Er den ene sammensetningen alltid eller aldri bedre enn den andre? Stratagem ønsker å øke oppmerksomheten omkring verdien av mangfold.

I den forbindelse vil Stratagem presentere en artikkelserie med mangfold som tema. I løpet av de kommende ukene vil vi publisere en artikkel innen temaet hver onsdag.

Women in the U.S. military
NATO SOF force mulitplier - Part 1
NATO SOF force mulitplier - Part 2
Integration of Women in US SOF
Mangfold i task force telemark bataljon


Foto: Odd Einar Nygård, Terje Bruøygard og Camilla Brevik Hågensen (Forsvaret)

Er du enig/uenig med artikkelen eller har en kommentar? Ta kontakt med redaksjonen og send inn ditt synspunkt. Bruk gjerne style guiden vår.