You've successfully subscribed to Stratagem
Great! Next, complete checkout for full access to Stratagem
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Artikkelserie: mangfold

Artikkelserie: mangfold

. 1 min read

Å lede en gruppe mennesker hvor alle er tilnærmet like er ofte en enklere oppgave, og samtidig ofte en mer behagelig opplevelse, sammenlignet med å lede en gruppe bestående av ulike individer.

Men, hvilken gruppesammensetning er den beste for å generere gode og helhetlige løsninger på utfordringer man møter i dagens samfunn? Er dette mulig å svare på? Er den ene sammensetningen alltid eller aldri bedre enn den andre? Stratagem ønsker å øke oppmerksomheten omkring verdien av mangfold.

I den forbindelse vil Stratagem presentere en artikkelserie med mangfold som tema. I løpet av de kommende ukene vil vi publisere en artikkel innen temaet hver onsdag.

Women in the U.S. military
NATO SOF force mulitplier - Part 1
NATO SOF force mulitplier - Part 2
Integration of Women in US SOF
Mangfold i task force telemark bataljon


Foto: Odd Einar Nygård, Terje Bruøygard og Camilla Brevik Hågensen (Forsvaret)


Er du enig/uenig med artikkelen eller har en kommentar? Ta kontakt med redaksjonen og send inn ditt synspunkt. Bruk gjerne style guiden vår.