Anders Våge

Anders Våge

Senior sikkerhetskonsulent. Jobbet i Forsvaret fra 2014-2023. MPhil i International Relations fra University of Cambridge