Andreas Wangberg

Andreas Wangberg

Andreas Wangberg er oberstløytnant og jurist, jobber for tiden som stabsoffiser i NATO.