Anne Marie Hagen

Anne Marie Hagen

PhD English Literature, Uni of Edinburgh. Førsteamanuensis FHS/KS. Initiativtaker til FoU-prosjektet Litteratur og ledelse som benytter skjønnlitteratur for utvikling av militær profesjonsidentitet