Christoffer Hveding

Christoffer Hveding

Major i Luftforsvaret og seksjonsleder ved Joint Air Operations Centre. Master i beredskap og kriseledelse fra Nord universitet.