Didrik Færøvik Johannessen

Didrik Færøvik Johannessen

Offiser med bakgrunn fra luftvernbataljonen og internasjonale operasjoner. Tjenestegjør i dag som sjef operasjonssenter i HV-09.