Emil Arntzen

Mastergradsstudent ved Brunel University London.