Erlend Heier

Erlend Heier

Studerer for øyeblikket War Studies & History ved King's College London. Hovedinteresser er stormaktsrivalisering, sikkerhetspolitikk og diplomati.