Even Dørum

Even Dørum

Sivilt ansatt i forsvarssektoren. Master i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (MPA).