Frederik Tangen Myhrer

Kaptein i Hæren / S6 2.bataljon.