Fredrik Brogstad

Fredrik Brogstad

Politisk nestleder i Høyres Studenterforening i Bergen.