Harald Ringhus

Harald Ringhus

Major i Hæren og sambandsmann for artilleriet. Gjeninntrådt i Forsvarets rekker etter flere år i leverandørindustrien.