Heidi Cecilie Fredriksson Kaplan

Heidi Cecilie Fredriksson Kaplan

Stabsoffiser Militært disponeringskontor ved FPVS/Personell- og lønssadministrasjon. Fritt valgt styremedlem i BFO Hovedstyre.