Johan Bergh

Johan Bergh

Førstelektor i organisasjon og ledelse ved Oslo Nye Høyskole. Utdannet fra Sjøkrigsskolen, og har bl.a. vært avdelingssjef på Forsvarets Stabsskole.