John-Mikal Størdal

John-Mikal Størdal

Sivilingeniør og direktør for Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).