Knut Stensland

Knut Stensland

Student FHS. Over 20 års erfaring fra drift og vedlikehold av maritimt materiell. Utdanning fra Sjøkrigsskolen og NTNU.