Kristian Åtland

Kristian Åtland

Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og professor II i statsvitenskap ved Nord universitet.