Kristian Elden

Kristian Elden

Operasjonsbefal. Utdannet befal (VBU2) og sykepleier. Erfaring fra Hæren, HV, Forsvarets sanitet og sivilt helsevesen.