Kristin Loftsgarden

Kristin Loftsgarden

Troppssjef i Porsanger Bataljon, bakgrunn fra Luftforsvarets befalsskole og FSAN.