Kyrre Tromm Lindvig

Kyrre Tromm Lindvig

Utdannet i Oslo og Jerusalem innen filosofi, musikk, arabisk, kulturstudier og retorikk. Ph.D. om nasjonal identitet i tysk etterkrigstid. Publiserer jevnlig innen kultur, musikk og utenrikspolitikk.