You've successfully subscribed to Stratagem
Great! Next, complete checkout for full access to Stratagem
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Kyrre Tromm Lindvig

Kyrre Tromm Lindvig

Utdannet i Oslo og Jerusalem innen filosofi, musikk, arabisk, kulturstudier og retorikk. Ph.D. om nasjonal identitet i tysk etterkrigstid. Publiserer jevnlig innen kultur, musikk og utenrikspolitikk.