Martin Borg

Martin Borg

Norsk liaisonoffiser til NATO MILENG COE. Jobber i seksjon for prosedyre, konsept og doktrine.