Martin Marker

Martin Marker

Kadett i Kull Ravn ved Krigsskolen i Oslo. Har jobbet i Forsvaret siden 2012, og har erfaring fra internasjonale operasjoner.