Ole Asbjørn Fauske

Ole Asbjørn Fauske

Brigader (P) fra Luftforsvaret. President i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (https://www.nvio.no/) https://no.wikipedia.org/wiki/Ole-Asbjørn_Fauske