Ole wilhelm Monsø

Ole wilhelm Monsø

Sjt 1kl. kavalerist. Utdannet sivilt som mekaniker, militært som tekniker og berger. Hærens lagførerskole og Forsvarets befalsskole.