Ommund Liland

Ommund Liland

Ommund Liland er bygg- og anleggsingeniør og seksjonssjef ved Hærens våpenskole.