Ørjan Nordhus Karlsson

Ørjan Nordhus Karlsson

Sosiolog og forfatter. Tar for tiden en doktorgrad ved Nord universitet med tematikk relatert til totalforsvar og hybride trusler.