Per Erik Sørgaard

Oberstløytnant, Sjef Logistics Operations Center F-35 (LOC) ved Ørland Flystasjon