Per Kristian Overn Krohn

Per Kristian Overn Krohn

Nestleder for forsvarskommisjonens sekretariat 2021-2023.