Simon Källman

Simon Källman

Orlogskaptein i den Finske Marinen og student ved stabsstudiet på FHS.