Stig Rune Sellevåg

Stig Rune Sellevåg

Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Honorary Senior Research Fellow ved Imperial College London. Forskningsleder for forskningsprogrammet «Nasjonal sikkerhet» ved FFI.